,,O vei! kaip kiek išminties užaugdami gavom“

Kategorija Asmenybės, istorijos

I. Kanto 300 metų gimimo jubiliejui. Diskusija: Ar Kanto laikas jau praėjo?

Biustas I. Kantui Karaliaučiaus Katedros muziejuje; paminklas šalia Karaliaučiaus universiteto. V. Juraičio nuotr. Balandžio 19d. Mykolo Romerio universitete vyks Lietuvos filosofų draugijos organizuojama metinė konferencija „Kantiškosios kontroversijos“. Renginys yra skirtas garsaus filosofo Emanuelio Kanto 300 metų gimimo sukakčiai paminėti. Universitetui… Skaityti toliau →

Paminklas 1864 m. sukilimo dalyviams Vilniuje, šalia Pranciškonų vienuolyno

2024 m. kovo 22 d.  Vilniaus Senamiestyje, Trakų g. esančio Pranciškonų vienuolyno teritorijoje  atidengtaspaminklas 1864m. sukilimo dalyviams .Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Darius Trijonis  pašventino  Nekaltai Pradėtosios Dievo Motinos statulos kopiją, prieš kurią  Sausio sukilėliai prisiekė ištikimybę Dievui ir Tėvynei bei Sausio sukilimui… Skaityti toliau →

Atsiliepimai. DAKTARŲ GRUPUTĖS ŠVIESOS SPINDULYS

Ilgus metus ir mėnesius vyko diskusija, kokį herbą reikėtų sukurti ir patvirtinti, kuris atspindėtų Mažosios Lietuvos istoriją, šiandieninę būtį ir teritorijos aprėptį. Kas turėtų būti pavaizduota. Briedis, žirgas, ar pirmosios lietuviškokos knygos motyvai? Š.m. vasario 28 d. Valstybinė heraldikos komisija… Skaityti toliau →

Vytauto A.Gocento drobėse – Klaipėdos krašto ir Vilniaus peizažai

Vytautas A.Gocentas personalinės parodos metu.. Kintai, 2021 m. Ritos Tarvydienės nuotr. Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje (Augustijonų g. 8 , Vilnius) 2024 kovo 15 d. 13 val. atidaromaVytauto A. Gocento tapybos paroda „Klaipėdos krašto ir Vilniaus peizažai“.  Autorius – kolega ilgametis… Skaityti toliau →

Nematerialaus kultūros paveldo sąvade – Mažosios Lietuvos ženklai

 Prūsų žynys aukoja vestuvių proga XVI a. (Pieš. iš Olafo Magnuso knygos) Šalia  vienuolikos reiškinių, atspindinčių   baltiškąsias tradicijas ir papročius į sąvadą įtraukti ir du susiję su Mažąja Lietuva,- praneša Lietuvos nacionalinis kultūros centras.  Tai pat į sąvadą įtraukta Lietuvos… Skaityti toliau →

Klaipėdos krašto sugrįžimo paminėjimas Vilniuje

  Sausio 15-oji – Klaipėdos krašto diena: 1923 m. sausio 15 d. po pietų prancūzų karinė įgula pasidavė į Klaipėdą įžengusiems sukilėliams. Šitaip nebeliko kliūčių šiaurinę Mažosios Lietuvos dalį – Klaipėdos kraštą, Versalio taikos sutartimi dar 1919 m. birželio 28… Skaityti toliau →

Pokalbis  su Mažosios Lietuvos tyrėju dr. Algirdu Matulevičiumi jo 85 gimtadienio proga

Apie jubilijato nuveiktus darbus daug parašyta internetinėje erdvėje, bet geriau pasikalbėti gyvai, todėl aplankėme gerb. Algirdą  jo namuose Vilniuje, Dzūkų gatvėje ir pateikiame filmuotą vaizdo pokalbį.  Tie, kas bent šiek tiek domisi Mažosios Lietuvos istorija, ar vidurinės mokyklos  privalomose programose … Skaityti toliau →

MAŽOJI LIETUVA – MŪSŲ TAUTOS ŽEMĖ

  Tilžės Akto minėjimo dienai 2023 m. lapkričio 30 d. Vilniuje, LR Seimo lankytojų centre paminėtos Mažosios Lietuvos Tautinės tarybos (Tilžės) Akto pasirašymo 105-ųjų beiKlaipėdos krašto susigrąžinimo 100-ųjų metinių sukaktys. Renginį organizavo Kristijono Donelaičio draugija kartu su Mažosios Lietuvosreikalų taryba.  Publikuojame … Skaityti toliau →

Lietuvininkams priartėjant  prie Lietuvos

2023 m. lapkričio 30 d. Vilniuje, LR Seimo lankytojų centre paminėtos  Mažosios Lietuvos Tautinės tarybos (Tilžės) Akto pasirašymo 105-ųjų bei Klaipėdos krašto susigrąžinimo 100-ųjų metinių sukaktys. Renginį organizavo Kristijono Donelaičio draugija kartu su Mažosios Lietuvos reikalų taryba.   Renginyje dalyvavo LR… Skaityti toliau →

Renginiai draugijose, įstaigose

Jau daugelį metų Tilžės akto dieną Vilniuje paminėti drauge kviečia K. Donelaičio draugija ir MLRT. Šiemet minėjimas bei apdovanojimų „Širdings brolau“ teikimas numatomas LR Seimo lankytojų centre (Gedimino pr.60). Minėjimo pradžia – 16.00 val. xxx Tą pačią dieną Vilniaus įgulos… Skaityti toliau →

MAŽOSIOS LIETUVOS IR KLAIPĖDOS KRAŠTO LIETUVIŲ VEIKĖJAI –NACIŲ IR SOVIETŲ REPRESIJŲ AUKOS

Mažosios Lietuvos istorijos muziejus kviečia į renginį, kuris vyks spalio 14 d.(šeštadienį), 12 val. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje (Didžioji Vandens g.2, Klaipėda).P r o g r a m o j e:• Pranešimas, skirtas Mažosios Lietuvos gyventojų genocido dienai paminėti. Skaitysistorikas,… Skaityti toliau →

Prie Klaipėdos krašto sukilimo prisidėjusių Jono Polovinsko-Budrio ir jo žmonos Reginos perlaidojimo ceremonija

Penktadienį, rugsėjo 22 dieną, uostamiestyje vyks Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos organizatorių, Klaipėdos krašto gubernatoriaus, diplomato Jono Polovinsko-Budrio ir jo žmonos Reginos Kašubaitės-Budrienės palaikų perlaidojimo ceremonija. Iškilmingą ceremoniją tiesiogiai galės stebėti LRT TELEVIZIJOS bei portalo LRT.lt žiūrovai. Šiemet minimas Klaipėdos… Skaityti toliau →

Naujos knygos.

N.M. Šerniūtė. ,,Vilkų kampo Eliza” Nijolės Marytės Šerniūtės romano veiksmas nukelia į XIX amžiaus pirmąją pusę, į du kaimus, kurių vienas, Grabupiai,  yra lietuvininkų žemėse, o kitas, Oželiai, dūnininkų Žemaitijoje. Tokią laiko ir erdvės sąrangą  autorė pasirinko neatsitiktinai, juk, kaip… Skaityti toliau →

Plati ir svari lietuvininko Enzio Jagomasto veikla

Iliustracija iš leidinio Nijolė Lietuvninkaitė ,,Atmintis” 1995 Rugpjūčio 23-ąją minint Europos dieną stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras bei Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija, kartu su Vilniaus evangelikų liuteronų parapija, pakvietė prisiminti Mažosios… Skaityti toliau →

Prisimenant Jagomastų šeimą ir diskriminavimą, genocidą Vilniuje ir Kaune

Vilniuje Vakar, 1923 m. rugpjūčio 23 d. grupė įvairių organizacijų atstovų Kauno visuomenininko Raimundo Kaminsko iniciatyva susirinkome prie nacių nužudytų Enzio Jagomasto ir jo šeimos narių kapo Vilniaus Panerių miške. Iš MLRT dalyvavome trise: Jonas Česnavičius, Rimantas Matulis ir aš,… Skaityti toliau →

Jo fotografijose – daug Mažosios Lietuvos 

Netekome  žurnalisto, fotografo, ilgamečio Mažosios Lietuvos kraštotyrininko Eugenijaus Skipičio. Eugenijus Skipitis visuomenei labiausiai pažįstamas kaip originalių, istorinių, filosofinių, eseistinių straipsnių autorius „Tauragės kurjeryje”. Jis – vienas pagrindinių „Rambyno” žurnalo autorių, daugybė jo publikacijų paskelbta laikraštyje „Lietuvos žinios”, kultūrinėje Lietuvos spaudoje…. Skaityti toliau →

Prisimenant Kazį Budginą

Rugpjūčio 23 d. minėsime 20-ąsias Kazio Budgino mirties metines. Tądien 17 val. lankysime Elniškės kapinėse palaidoto K. Budgino kapą, o nuo 18 val. Ievos Simonaitytėsmemorialiniame muziejujejį pažinoję dalinis prisiminimais. Artimieji, bendradarbiai ir bičiuliai prisimena jį kaip aktyvų, draugišką, atvirą žmogų…. Skaityti toliau →

Pranas Domšaitis: eksperionizmui būdinga  vidinių išgyvenimų raiška

 Pranas Domšaitis ( vok. Franc Carl Wilhelm Domscheit) 1880-1965 – garsus dalininkas ekspesionistas, gimė Mažojoje Lietuvoje Labguvos ( dab. Kaliningrado srities Polesko) apylinkėse Kruopynų k.( rus. Gajevo, kaimas ir gimtasis namas 2012m. sudegė) ūkininkų šeimoje. Jau pavardės skambesys byloja apie… Skaityti toliau →

Bitėnų kapinaitėse prisimenant krašto istorijai svarbius asmenis

2023 m. birželio 24 d.  Pagėgių savivaldybėje vyko tradicinė Bitėnų kapinių šventė, kuri buvo skirta prisiminti tais metais mirusius žmones ir čia palaidotus krašto istorijai svarbius asmenis. Bitėnų kapinių šventėje pamaldoms vadovavo   Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis  su evangelikų liuteronų kun. Mindaugu Kairiu. Manoma,… Skaityti toliau →

Prisimenant ir pagerbiant Martyną Mažvydą

Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos renginio dalyviai prie baigiamo statyti paminklo. Kęstučio Puloko nuotr. Svarbu ir garbinga minėti Ragainės liuteronų klebono kun. Martyno Mažvydo mirties 460-sias metines (2023 m. gegužės 21 d.) Lietuvos valstybės sostinėje Vilniuje, jos Reformatų sode,… Skaityti toliau →

 Vilniuje paminėtos Martyno Mažvydo mirties metinės

                           Minėjimo Vilniuje metu. Prieš 460 metų – 1563 m. gegužės 21 d. Ragainėje mirė evangelikų liuteronų kunigas Martynas Mažvydas, vienas lietuvių raštijos pradininkų, pirmosios lietuviškos knygos „Katekizmo prasti žodžiai“ (1547 m.) ir kitų leidinių parengėjas. Ragainė – šiandien… Skaityti toliau →

V y t a u t a s Š i l a s. Nebaigta Mažosios Lietuvos žemės vardų byla.

Karaliaučiaus universiteto baltisto Viktoro Falkenhahno paveldas

Atgavus nepriklausomybę ir nugriuvus sienai, kuri skyrė Lietuvą nuo pasaulio, begalinė įvairiausių kultūrų, informacijos, žmonių ir galimybių jūra įsiveržė į mūsų gyvenimą, į mūsų protus ir jausmus. Lietuva staiga tapo tik mažytis šios begalinės jūros lašas. Kartu vis mažiau vietos… Skaityti toliau →

Mus paliko paminklo Gediminui Vilniuje iniciatorė ir kitų reikšmingų darbų puoselėtoja

Beatričė Kleizaitė-Vasaris 1925 – 2023.Lietuvių dailėtyrininkė, teatro, kultūrosveikėja Vasaris Beatričė, Kleizáitė‑Vasaris (iki 1972 m. – Kerbelienė) gimė 1925 m. sausio 3 d. Kaune, mirė 2023 m. kovo 28 d. Vilniuje. 1941–1944 m. studijavo Kauno didžiojo teatro Dramos studijoje. Vėliau, 1945–… Skaityti toliau →

MLRT ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas Vilniuje

Vakar 2023 kovo 21 d. Vilniuje įvyko Mažosios Lietuvos Reikalų Tarybos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Susirinkime dalyvavo Vilniaus ir  Klaipėdos atstovai. Kaip žinia, Mažosios Lietuvos Reikalų Taryba rūpinasi  Mažosios  lietuvių baltų kultūros paveldo išsaugojimu, lietuvių raštijos, kultūros, istorijos ir visuomenės veikėjų atminimo… Skaityti toliau →

Skelbimai. Pakalbėti apie veiklas, artimiausius planus

Mieli Mažosios Lietuvos bičiuliai,                     Kitą savaitę, daugelis žinote, Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos būstinėje vyks vilniškių Mažosios Lietuvos reikalų tarybos (MLRT) narių posėdis. Rinksime naują 5 asmenų MLRT Kolegiją (valdybą), naują pirmininką. Apsitarsime dėl artimiausių MLRT veiklų. Gal būt priimsime… Skaityti toliau →

Išami, turininga  paroda apie Klaipėdos kraštą

VILNIUJE atidaryta paroda, skirta Klaipėdos krašto sukilimo ir „Klaipėdos krašto prisijungimo“prie Lietuvos Respublikos šimtmečiui. Kovo 8 d. Vilniuje, Lietuvos nacionalinio muziejaus (LNM) Naujajame arsenale įvyko Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus (MLIM) kartu su partneriais parengtos parodos „1923-IEJI. KLAIPĖDA IR LIETUVA: ISTORIJA,… Skaityti toliau →

 Netekome Mažosios Lietuvos Reikalų Tarybos Klaidėdos krašto pirmininko, menotyrininko Petro Šmito

Menotyrininkas Petras Šmitas (1941- 2023) buvo aktyvus Klaipėdos kultūrinio gyvenimo metraštininkas. Per įvairius renginius, parodų atidarymus jis visada surasdavo palaikančių žodžių kūrėjams, o kritiškas pastabas gebėjo pateikti neįžeisdamas. Mėgo fotografuoti renginius, žmones juose dalyvaujančius. Per savo gyvenimą P. Šmitas sukaupė… Skaityti toliau →

Valentinas Juraitis. Baltiški ženklai fotografijose Kaliningrado srityje

Keletą metų fotografavau  bažnyčias,  prūsų šventavietes dabartinėje Kaliningrado srityje, išleidau pora fotoalbumų apie Mažąją Lietuvą, surengiau fotoparodų. Šioje publikacijoje pateikiu keletą vaizdų. Šiandien  lietuviškumo ženklų dabartinėje Kaliningrado srityje nėra daug. Nors kadaise daugiau net dvejuose trečdaliuose  dabartinės  srities teritorijos  kalbėta… Skaityti toliau →

Dr. Martyno Purvino įnašas puoselėjant Mažosios Lietuvos paveldą

Kauno technikos universitete susirinkę  artimiausi bičiuliai paminėjo kolegos  doc. dr. Martyno Purvino75-metų jubiliejų, pasveikino jubilijatą, gražiai pabendravo.    1972 m. vasarą savo ilgamečius senųjų kaimų tyrimus pradėjo doc. dr. Martynas Purvinas, už tų darbų ciklą pelnęs valstybinę J.Basanavičiaus, Dr.Vydūno (Kanada), Martyno Jankaus, Ievos Simonaitytės, „Sidabrinės… Skaityti toliau →

Laimutė

Kaliningrado srities lietuvių bendruomenėje. Likimo vingiai ir biografija. Vladivostoko…  ir   Kaliningrado atmintys. Kiekvieno žmogaus – savitai įdomi, linksma ir neretai dramatiška. Laimutė Drazdauskaitė Meščeriakova, daug laiko ir jėgų paskyrė Kaliningrado lietuvių bendruoinės veiklai. Ji pati  nuėjo ypatingą kelią. Gimusi ir… Skaityti toliau →

KUNIGO ANUPRO GAURONSKO ŠVIESULYS TILŽĖJE

2022 lapkričio mėn. 21 d., eidamas aštuoniasdešimt penktuosius savo gyvenimo metus, mirė Mažosios Lietuvos kultūrininkas, kunigas Anupras Gauronskas    Kai netenkame nesvarbu ar garbaus , ar eilinių, eilinio žmogaus, nejučiomis mintyse prabėgame jo biografiją. Prisimename  bendravimą, nuveiktus darbus. O kai… Skaityti toliau →

 Originalusis 1918 metų Tilžės aktas: istorinės svarbos lobis, pasiekiamas tik Karo muziejuje

Originalusis 1918 metų Tilžės aktas: istorinės svarbos lobis, pasiekiamas tik Karo muziejuje Vytauto Didžiojo karo muziejaus inf. 2022-11-25 20:22 Vienas seniausių Lietuvoje Vytauto Didžiojo karo muziejus per daugiau nei šimtmetį išgyveno itin drastiškų pokyčių: tarpukariu buvo karybos istorijos lopšys, okupacijų… Skaityti toliau →

Sąjūdžio metraštininkės Laimos Pangonytės įnašas

  Vilniuje spalio 22 d., eidama 81 metus, mirė režisierė, žurnalistė, Sąjūdžio metraštininkė Laima Pangonytė. Šalia kitų darbų pastarasiais metais ji aktyviai rūpinosi Martyno Mažvydo   atminimo įamžinimu Mažosios Lietuvos  miestelyje  Ragainėje  (rus. Nemanas), kur pirmosios lietuviškos  knygos ,,Katekizmas”( 1547m.)autorius čia tarnavo… Skaityti toliau →

Paminklas Melno taikos sutarties 600 metų sukakčiai Sudarge

2022 m. rugsėjo 30 d. Šakių raj. Sudargo miestelyje, netoli dabartinės Lietuvos Respublikos ir Rusijos administruojamos Karaliaučiaus srities sienos, vyko iškilmingas renginys, kurio metu buvo atidengtas paminklas Melno taikos sutarties – 600-ųjų metinių sukakčiai paminėti.  Paminklo autorius skulptorius Sauliaus Kriščiukaitis. Skulptūrinę kompoziciją sudaro… Skaityti toliau →

POTSDAMAS IR LIETUVA. Atsiliepiant į O. Voverienės straipsnį „Karštame komentare“

Šio mėn. pradžioje „Karštame komentare“ buvo atspausdintas tikrai aktualus dabartinio Karaliaučiaus krašto šeimininko problemą keliantis prof. Onos Voverienės straipsnis „Kada Lietuvai baigsis antrasis pasaulinis karas“ suponuojantis, kad kol neišspręstas rusiškojo Karaliaučiaus eksklavo egzistavimo klausimas, šis karas tęsiasi.Rusija jį okupavo 1945… Skaityti toliau →

Kristijono Donelaičio laiškas draugui 

     1776 m. žiemą pas K. Donelaitį viešėjo artimas jo bičiulis Valtarkiemio pastorius J. H. Kempferis su savo draugais iš Kilgių – tėvu ir sūnum , kurių pavardė iki šiol nenustatyta. K. Donelaitis jam parašė laišką. Iš laiško matyti,… Skaityti toliau →

Jeigu ne kunigas  Fridrichas Hohlfeldas, ar turėtume visą K. Donelaičio poemą ,,Metai”?

   Gerviškėnai (rus. Prioziorskoje, vok. Gervisckehmen) – bažnytkaimis, lietuvių raštijai svarbus tuo, kad čia tarnavo kunigas Fridrichas Hohlfeldas, išgelbėjęs dalį K. Donelaičio rankraščių. Iš mus pasiekusių faktų galima spręsti, kad jis buvo  smalsus, kruopštus ir platesnių pažiūrų žmogus – kunigas,… Skaityti toliau →

Dėl Karaliaučiaus krašto baltiškųjų vardų vartojimo

Šių metų rugpjūčio 12 d. kreipėmės į Vytauto Juozapaičio vadovaujamą LRS Kultūros komitetą autentiškųjų baltiškųjų Karaliaučiaus krašto vietovardžių vartojimo klausimu. Siūlėme, kad dabar, kai lietuviai vis drąsiau atsisako sovietinio karinio paveldo, paraginti Valstybinę Lietuvių kalbos komisiją priimti nutarimą leidžiantį žiniasklaidoje… Skaityti toliau →

Prisimenant Mažosios Lietuvos lietuvių jaunimo draugijų sąjungos SANTARA  veiklą

Šių metų  rugpjūčio 11 – ąją Kaune buvo paminėtos Mažosios Lietuvos lietuvių jaunimo draugijų sąjungos SANTARA steigimo 110-osios metines. Renginys prasidėjo prie Vydūno paminklinio biusto Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje Kaune. Renginys baigėsi Kauno evangelikų liuteronų Švč. Trejybės bažnyčioje (Karaliaus… Skaityti toliau →

Apsiliepimai į publikaciją  dėl Klaipėdos krašto  100 – mečio paminėjimo

Dėl perlaidojimo vietos, asmenybių pagerbimo    Manau, kad Jono  Budrio palaikus derėtų perlaidoti šalia sukilėlių, kuriems jis vadovavo, kapo. Šioje vietoje vyksta kasmetinė pagerbimo ceremonija. Jei žmonėms netrukdo sukilėlių palaikai, netrukdys ir jų vado… Edita Barauskienė Mąstykim ir dirbkim, bet… Skaityti toliau →

Kaipėdos krašto sugrįžimo 100-osios metinės. Dėl J. Budrio  palaikų perkėlimo  iš  Čikagos  į Klaipėdos miestą

Pripažindamas 1923 m. Klaipėdos krašto sukilimo, lėmusio šio šiaurinio Mažosios Lietuvos krašto įsiliejimą į Lietuvos valstybės sudėtį, svarbą, LR Seimas paskelbė 2023-uosius Klaipėdos krašto metais.Minėjimai, renginiai  vyks  visus 2023 metus. Garbingai  paminėti šio lemtingo įvykio 100-metį  ruošiasi ir Mažosios Lietuvos… Skaityti toliau →

Vydūno draugijos XXVIII vasaros stovykla

2022 m.  liepos 30 – rugpjūčio 6 dienomis Stovyklavietė „Bitutė“, Nemuno g. 30, Bitėnai, Lumpėnų seniūnija, Pagėgių sav. Ir Žemgulių sodybos kieme (tik palapinėse), adr.: M. Jankaus g. 1, Bitėnai, Lumpėnų seniūnija, Pagėgių sav.          Maloniai kviečiame visus Vydūno draugijos… Skaityti toliau →

 Kaliningrado srityje  likviduota „Lietuvių kalbos mokytojų asociacija“

Ilgametis  buvęs  Černiachovsko  Pedagoginės mokyklos  Aleksejus Bartnikas ir jo visuomeninė veikla patenka į Rusijos valdininkų nemalonę: Kaliningrado srityje  likviduota „Lietuvių kalbos mokytojų asociacija“, kurią  žinomas  regiono pedagogas kartu su kolegomis  įkūrė.  Padėtį aštrina įtempti  ES, JAV ir Rusijos santykiai dėl… Skaityti toliau →

Gindami Vydūną, ar skriausime Puškino atminimą…

Mūsų krašte labai gerbiamas prancūzų kalbos Tilžės gimnazijoje  mokytojas, chorvedys, rašytojas ir filosofas Vydūnas ( Wilhelm Storost)  negali ilsėtis ramybėje, nors jis  jau 1953 metais išėjo į Anapusybę. 1991 ,spalio mėnesį filosofo  palaikai buvo pajudinti ir buvo perkelti iš Vokietijos… Skaityti toliau →

Esperanto ir lietuvininkų keliais. Vytautui ŠILUI – 85-eri

Vytautui Šilui 85-eri.     Birželio 29 d. žinomam Lietuvos esperantininkui, Mažosios Lietuvos tyrinėtojui ir paveldo puoselėtojui aktyviam visuomenės veikėjui Vytautui Povilui ŠILUI  sukanka 85-eri. Gražus jubiliejus ir puiki proga apžvelgti jo gyvenimo kelią ir nuveiktus darbus.     Vytautas ŠILAS gimė  … Skaityti toliau →

Pasimatykime Reformatų sode

Vilniui jau antrą kartą švenčiant kasmetinę Europos šventę „Pasimatymas parke“, Agentūra bendradarbiaujant su Evangelikų reformatų bažnyčia ir VšĮ ,,Vilniaus miesto parkai“ surengs pažintinį renginį. Ne veltui Vilniuje ir kituose miestuose reformatų kunigai Stanislovas Rapolionis, Abraomas Kulvietis dėl savo pažiūrų atsidūrę… Skaityti toliau →

Kviečiame į Rimos Palijanskaitės knygų pristatymą

2022 m. gegužės 31 d. 17 val. Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekoje, Žygimantų g. 1 vyks Vydūno knygų „Apie Tikėjimą“ ir „Apie gyvenimą ir sveikatą“ sutiktuvės. Renginyje dalyvaus Vydūno draugijos pirmininkė profesorė Aušra Martišiūtė-Linartienė, knygų sudarytoja Rima Palijanskaitė, dr. Dainius Razauskas,… Skaityti toliau →

Sausio 25 oji. Gėlės prie paminklo Didžiajam kunigaikščiui Gediminui

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino 1323-iųjų sausio 25-ąją rašytame laiške Vakarų Europos krikščionims. Šiuo valdovo laišku Lietuva kreipėsi į Vakarų pasaulį kaip ori ir savarankiška jo dalis ir paskelbė siekianti dialogo su kitomis Europos tautomis. Miestas laiške iškyla kaip valstybės sostinė:… Skaityti toliau →

Herbai. Diskusija tarp fizikų ir filologų. O tikslas – Mažoji Lietuva

Sprendžiant  iš atsiliepimų pasitarime Prezidentūroje ML heraldikos klausimu vieningesnės nuomonės  nebuvo neprieita, o tik dar  labiau pasilikta  įsikibus savo argumentų.    Regis, klaipėdiečiai galvoja, kad  vilniečiai yra  užsispyrę : šalies administracinis centras  nori primesti nuomonę  šalies vakarinei daliai – pajūriui…. Skaityti toliau →

Susitikimas Prezidentūroje ML heraldikos klausimu

                            Š. m. sausio 11 d. aš, Mažosios Lietuvos reikalų tarybos pirmininkasVytautas Šilas ir Mažosios Lietuvos istorikas enciklopedistas dr. Algirdas Matulevičius buvome Respublikos Prezidento kanceliarijos kanclerės  Agilos Barzdienės pakviesti į Prezidentūroje įvykusį susitikimą Mažosios Lietuvos herbo klausimu. Manau, kad šį posėdį-susitikimą… Skaityti toliau →

Pedagogo ir vertėjo Ernesto Martyno Kavolio – 100-asis gimtadienis

1922 m. sausio 6 d. Stonaičiuose (Saugų vls., Šilokarčemos aps.) gimė Ernestas Martynas Kavolis, pedagogas, visuomenės veikėjas, spaudos bendradarbis, vertėjas.  Ernestas Martynas Kavolis (Ernst Martin Kawohl) augo ūkininkų Martyno ir Anės Kavolių šeimoje. Nuo 1925 m. su tėvais gyveno Eglynų… Skaityti toliau →

Pedagogo, kalbininko-poligloto, Sibiro tremtinio kelias

Lietuvininko Jono Užpurvio 130 m. gimimo jubiliejui Kęstutis Pulokas Laiko dulkes nušluosčius norisi prisiminti žmogų, kuris nuosekliu darbu, neafišuojamo talento  savybėmis, patirdamas  karų ir pokarių  sukrėtimus, paliko  ryškų  pėdsaką kalbotyroje, pedagogo veikloje. Tai Jonas Užpurvis. 1891 m. gruodžio 12 d…. Skaityti toliau →

Meistro profesionalumo ir meno sintezė šiuolaikinėje knygrišystėje.

Leono Panavo knygrišystė M.Jankaus muziejuje Bitėnuose Mažojoje Lietuvoje Akad. Domas Kaunas Neseniai Mokslų akademijoje vykusi Ignalinos rajono savivaldybės diena renginio dalyvių  dėmesį sutelkė į svečių krašto svarbą Rytų Lietuvos pasienio ir visos šalies gyvenimui. Delegacijos vadovo mero Justo Rasiko įvadinis… Skaityti toliau →

Ką primena Mažosios Lietuvos žemių vardai

Vytautas Šilas Mažosios Lietuvos reikalų tarybos pirmininkas Kaip žmones, taip ir vandenis, konkrečias vietoves skiriame, surandame ir atpažįstame, jei jie pažymėti tikriniais vardais. Mažoji Lietuva (tai Karaliaučiaus ir Klaipėdos kraštai), buvo net 650 metų vokiečių valstybių valdžioje, tačiau išsaugojo senuosius… Skaityti toliau →

Reportažas. Paminklas Vydūnui Klaipėdoje

Rugsėjo 1 d., sekmadienį, skvere tarp Bokštų ir Puodžių gatvių atidengtas paminklas vienam žymiausių Mažosios Lietuvos veikėjų, dvasios milžinu vadinamam Vydūnui (Vilhelmui Storostai). 2018m., minint Vydūno 150-ąsias gimimo metines, Seimas buvo paskelbęs Vydūno metais.     Vydūnas sukūrė savitą kultūros sampratą,… Skaityti toliau →

Dailininkas Stasys Makaraitis: Mažosios Lietuvos asmenybės medalių aversuose

„Nuo seno domėjausi Mažąją Lietuvą. Traukė žingeidumą mažlietuvių lietuviška veikla, jų indelis į mūsų tautos kultūrą, literatūrą, raštiją. Esu sukūręs žinomo Mažosios Lietuvos tyrėjo ir patrioto Viliaus Peteraičio, iškilaus mažlietuvio, rašytojo, mąstytojo ir filosofo Vilhelmo Storostos – Vydūno medalius. Tačiau… Skaityti toliau →

In Memoriam. Šviesiam filosofo Vaclovo Bagdonavičiaus(1941.09.02 – 2020.03.22) atminimui

Lietuva neteko krištolinės sielos, skaisčios sąžinės, gilaus proto, itin aukšto sąmoningumo sūnaus,filosofo, literatūrologo, Mažosios Lietuvoskultūros ir Vydūno kūrybinio palikimo tyrinėtojo bei propaguotojo, buvusio Vilniaus pedagoginio universiteto docento Vaclovo Bagdonavičiaus. Per visą savo gyvenimą ugdytą filosofo intelektą jis paskyrė Vilhelmo Storostos… Skaityti toliau →

Istorijos trupiniai. Dar viena nematyta fotografija su Vydūnu

Taip jau aplinkybės susidėjo, kad visai nesenai pasiekė babunytės (taip giminėje buvo vadindama mūsų močiutė) Jadvygos Petrauskaitės – Nainienės dokumentų archyvas. Žinojau, kad jame turėtų būti įdomybių. Ir neapsirikau: šalia kitų šeimos relikvijų pasirodė ir iki šiol nematyta nuotrauka, kurioje… Skaityti toliau →

Svarus Gertrūdos Bensės įnašas į Prūsijos lituanistikos ir baltistikos tyrimus

Lietuvių kalbos institutą ir visą baltistų bendruomenę pasiekė liūdna žinia – š.m. vasario 10 dieną eidama 88-uosius metus Vokietijoje, Halėje, mirė dr. Gertruda Bense’ė, vokiečių baltistė, senosios lietuvių raštijos tyrėja, ilgametė Berlyno baltistų būrelio, vėliau Baltų studijų draugijos narė. Lietuvos… Skaityti toliau →

Petras Cizikas -Lietuvos dvasinio atgimimo šauklys

Petras Cizikas -Lietuvos dvasinio atgimimo šauklys Į XXI amžiaus pradžią atėjusi Lietuva lieka taip ir nesupratusi mūsų dvasinio amžininko Petro Cidziko fenomeno. O juk, dr. Jono Jasaičio vertinimu jis „žadino Lietuvos visuomenę iš moralinio letargo ir telkė ją Sąjūdžiui“. 1998… Skaityti toliau →

Dailininkas Romanas Borisovas: Lietuvininkų ženklai Karaliaučiaus krašte

Vilniuje, Lietuvos dailininkų sąjungos galerijoje, veikia klaipėdiškio dailininko Romano Borisovo naujausių architektūrinių akvarelių paroda. Žinomo menininko darbštumas ir kūrybiškumas stebina – atrodo visai neseniai vyko jo kelios parodos Vilniuje, vėliau – Berlyne ir Sankt Peterburge, Malborke (Lenkija) ir Lemonte (JAV),… Skaityti toliau →

Paminint Mažosios Lietuvos dieną / Tilžės akto 99-ąsias metines

Šiomis dienomis šalyje įvyko keletas renginių Mažosios Lietuvos tematika. Lietuvos Mokslų Akademijos Didžiojoje salėje Vilniuje( Gedimino 3)  įvyko konferencija, kurioje buvo  aptarti Mažosios Lietuvos istorinių žemių studijų rezultatai. Pagėgiuose, įvyko  dr. A. Matulevičiaus  knygos „Tautos žadinimo šaukliai” pristatymas. O  šiandien 2017… Skaityti toliau →

Napaleonas Kitkauskas: pastatai turi savo istorijas, o mums svarbu išsaugoti tiesą. Dr. N. KITKAUSKUI 90 metų

Gerai pamenu, kai šventėme, pažymėjome Napaleono Kitkausko 80 metį, buvo gražus renginys  Vilniaus rotušėje, buvo daug gražių žodžių ir įvertinimų jubilijatui. Džiaugėmės, kad  turime šalia tokį žmogų, nuosekliai ir kantriai  dirbantį Lietuvos ir  Mažosios Lietuvos, mūsų kultūros labui.  …Metų tarpsnis… Skaityti toliau →

Ar pakankamai stipriname savo savastį, remdamiesi Tilžės akto idėjomis

1918 m. lapkričio 16 d. Tilžėje susirinkę 53 Mažosios Lietuvos visuomenininkai įsteigė Prūsų Lietuvos tautinę tarybą, kuri po dviejų savaičių, 1918 m. lapkričio 30 d., priėmė „Pareiškimą“, vėliau išgarsėjusį Tilžės akto pavadinimu. Pirmasis Akto sakinys išreiškė ne vien Mažosios Lietuvos… Skaityti toliau →

Leidiniai. Genealoginis medis parodė donelaičių giminės gerąsias savybes

Kristijono Donelaičio kūryba ir asmenybė šiandien visuomenei pateikiama įvairiomis spalvomis ir formomis. Svarbiausia , žinoma, tai poeto kūriniai. Asmenybės kontūrai persikelia į vaizduojamąjį meną, drobes,  grafiką. Nors , deja, autentiško poeto portreto vienareikšmiškai išpopuliarinto iki šios neturime. Viešojoje erdvėje sklaido… Skaityti toliau →

Gotfridui Ostermejeriui 300 metų. Trempai ir mūsų kalbininkai

Šiemet sukanka 300 m. žymiam lietuvių raštijos kūrėjui Gotfridui Ostermejeriui. Šalia  K. Donelaičio ši asmenybė visiškai nenublanksta,nors apie ją mažiau kalbėta.G. Ostermejeris, Karaliaučiaus universiteto, Lietuvių kalbos seminaro auklėtinis, atliko svarbų kalbotyros, žodyno turtinimo,  giesmių kalbos priartinimo liaudiškąjai darbą. Lietuvoje šios… Skaityti toliau →

Anatolijus Bachtinas: Archyvai ir jų dėmenys Kaliningrade

Su Jumis galima kalbėtis įvairiomis temomis, atverčiant vis naujus Jūsų tyrinėjimų klodus. Pradėkime gal nuo to, kad Jūs domitės fotografavimu, jau turite nemažą asmeninį fotoarchyvą ir kaupiate fotomedžiagą toliau, neblogai ją tvarkote. Kaip Jūs saugote savo negatyvus bei skaidres? Kiek… Skaityti toliau →

Medalis lietuviškosios žurnalistikos pradininkui Johanui Ferdinandui Kelkiui

Lietuvos žurnalistų sąjungos iniciatyva Neseniai vilnietis skulptorius Robertas Guoba sukūrė originalų lietuviškosios žurnalistikos pradininko Johano Ferdinando Kelkio medalį. Čia iniciatyvą parodė Lietuvos žurnalistų sąjunga, kurios Klaipėdos skyrius įsteigė naują apdovanojimą – J. F. Kelkio medalį. Jis bus teikiamas profesionaliems žurnalistams… Skaityti toliau →

Keli žodžiai apie atmintį Tarptautinis senųjų fotografijų projektas „Europeana Photography“

Dažnas fotografijos teoretikas, paklaustas, kas yra istorinė fotografija, atsakytų, jog tai atminties įrankis, tikrovės pėdsakas, leidžiantis tapti turistu ar klajokliu, žvilgsniu kaskart kertančiu laiko ir erdvės ribas . Nepatiklieji, kiek ciniškai nusišypsoję, imtų kalbėti apie jos paradoksalumą, dvilypumą. 2012 m…. Skaityti toliau →

Vydūno perlaidojimo Bitėnų kapinaitėse 28-ųjų metinių minėjimas

Vydūno perlaidojimo Bitėnųkapinaitėse 28-ųjųmetiniųminėjimui persikėlus įVydūno viešąjąbiblioteką, bibliotekos direktorės pavaduotoja, pavaduojanti direktorę, RamutėVaitkuvienėsveikino renginyje dalyvavusius kraštiečius, Pagėgiųsavivaldybės vadovus – merąVaidąBendaravičių, mero pavaduotojąLigitąKazlauskienę, administracijos direktoręJūratęMažutienęir pristatėgarbius svečius: studijos „Gin-Dia“ (Šiauliai) įkūrėjus Gintautąir DianąStungurius bei žurnalistą, pedagogą, visuomenininkąSauliųSodonį. Tardamas sveikinamąjįžodį, Pagėgiųsavivaldybės meras… Skaityti toliau →

Mažosios Lietuvos miesteliai ir žmonės fotografijose. Į TILŽĘ, Į TILŽĘ LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

Sovetskas (Tilžė) – pasienio miestas, vienas svarbiausių lietuvių raštijos židinių carinės Rusijos valdymo laikotarpiu Rytų Prūsijoje. Tarptautinių susitarimų ir tranzito kryžkelė. 1552 m. gyvenvietei suteiktas miesto statusas. Ilgai Tilžė buvo svarbiausias susisiekimo ir prekybos su Lietuva centras. Į ją keliavo… Skaityti toliau →

Jurgis Gerulis. Nuo čerpių (šiaudinės) pastogės iki universitetinių aukštumų

Karjeros laipteliais, formaliai žiūrint, XX a. pradžios Mažojoje Lietuvoje gerokai aukščiau palypėjo mažlietuvininkų veikėjas kultūrininkas Jonas Vanagaitis, Prūsijos parlamento(landtago) deputatai, Prūsijos lietuvių tautos tarybos pirmininkas teologas Vilius Gaigalaitis, teisininkas, kalbininkas dr.Vilius Steputaitis ir kiti. O jų amžininkas Jurgis Gerulis (Gerulaitis),… Skaityti toliau →

© 2024 Mažoji LietuvaKontaktai

Sprendimas: WebMode.ltĮ viršų ↑