Apie jubilijato nuveiktus darbus daug parašyta internetinėje erdvėje, bet geriau pasikalbėti gyvai, todėl aplankėme gerb. Algirdą  jo namuose Vilniuje, Dzūkų gatvėje ir pateikiame filmuotą vaizdo pokalbį.

 Tie, kas bent šiek tiek domisi Mažosios Lietuvos istorija, ar vidurinės mokyklos  privalomose programose  perskaitė  pirmuosius  lietuvių raštijos  ir literatūros kūrinius, nejučiomis atvertė  šio krašto istorijos puslapius.

Ir neišvengimai susitiko su  dr. Algirdo Matulevičiaus pavarde, jo straipsniais, knygomis, studijomis apie Mažąją Lietuvą ir lietuvininkus.

Matulevičius Algirdas 1939 I 10 Giedraičiuose (Ukmergės aps.), istorikas, Mažosios Lietuvos tyrėjas, enciklopedininkas. Mažosios Lietuvos enciklopedijos rengėjas. Humanitarinių mokslų daktaras .1973 m. Vilniaus universitete apgynė disertaciją „Tautinė lietuvių padėtis Prūsijoje1701-1807m“. Darbo vertintojai pasiūlė disertanto darbą išleisti atskira knyga, bet ji dėl trukdymų bei apsidraudimų pasirodė nuo disertacijos gynimo praėjus net 16 metų –1989  m. pavadinimu „Mažoji Lietuva XVIII amžiuje“. Knygoje A. Matulevičiaus sudarytas pirmą kartą 1972 m. publikuotas Mažosios Lietuvos ribų žemėlapis,1996m. su kartografu Petru Gauču sudarė etninį žemėlapį – apie XVII amžiaus pradžios Mažosios Lietuvos gyventojų tautinę sudėtį.

 Koks kryptingas ir nuoseklus Algirdo Matulevičiaus gyvenimo kelias. Nuo 1972 Vyriausiosios enciklopedijų redakcijos, Enciklopedijų leidyklos, 1997–2015 Mokslo ir enciklopedijų leidybos centro (iki 2010 Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas) vyresnysis mokslinis redaktorius. Daugiausia Matulevičiaus pastangomis jose yra daug straipsnių apie Prūsą, Prūsiją, Mažąją Lietuvą bei lietuvininkus. Jis yra Mažosios Lietuvos enciklopedijos (toliau – MLE) vienas organizatorių (parengė MLE metodikos ir I tomo vardyno pirmuosius variantus), Mažosios Lietuvos Reikalų Tarybos vienas steigėjų (1989).

Ir dar, ir dar būtų galima vardint ir vardinti  mūsų bičiulio,  jubilijato  Algirdo Matulevičiaus nuveiktus darbus.

Valentinas Juraitis