,,O vei! kaip kiek išminties užaugdami gavom“

Kategorija Knygos, leidiniai

„VISKAS PRAEINA… NEPRAEINA!“

Kviečiame balandžio 11 d. (ketvirtadienį) 17.00 val. į Aldonos Kazlauskaitės Balsevičienės knygos „VISKAS PRAEINA… NEPRAEINA!“pristatymą Liudviko Rėzos kultūros centre (L. Rėzos g. 8 B, Juodkrantė).Neringos miesto Garbės pilietė Aldona Balsevičienė – įžymi pedagogė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, kraštotyrininkė, knygų… Skaityti toliau →

Atsiliepimai. DAKTARŲ GRUPUTĖS ŠVIESOS SPINDULYS

Ilgus metus ir mėnesius vyko diskusija, kokį herbą reikėtų sukurti ir patvirtinti, kuris atspindėtų Mažosios Lietuvos istoriją, šiandieninę būtį ir teritorijos aprėptį. Kas turėtų būti pavaizduota. Briedis, žirgas, ar pirmosios lietuviškokos knygos motyvai? Š.m. vasario 28 d. Valstybinė heraldikos komisija… Skaityti toliau →

Naujos knygos.

N.M. Šerniūtė. ,,Vilkų kampo Eliza” Nijolės Marytės Šerniūtės romano veiksmas nukelia į XIX amžiaus pirmąją pusę, į du kaimus, kurių vienas, Grabupiai,  yra lietuvininkų žemėse, o kitas, Oželiai, dūnininkų Žemaitijoje. Tokią laiko ir erdvės sąrangą  autorė pasirinko neatsitiktinai, juk, kaip… Skaityti toliau →

TV laida pokalbiai su MLR Tarybos nariais

Sekmadienį, gegužės 28 d. 11 val. LRT Plius kanalu  buvo kalbama apie Mažosios Lietuvos reikalų tarybos veiklą.  Kolegos žurnalistai  kalbino  Vytautą Šilą, Kęstutį Puloką, Valentiną Juraitį.  Šią laidą galima rasti LRT Mediatekoje, štai čia: https://www.lrt.lt/mediateka/video/kelias

Karaliaučiaus universiteto baltisto Viktoro Falkenhahno paveldas

Atgavus nepriklausomybę ir nugriuvus sienai, kuri skyrė Lietuvą nuo pasaulio, begalinė įvairiausių kultūrų, informacijos, žmonių ir galimybių jūra įsiveržė į mūsų gyvenimą, į mūsų protus ir jausmus. Lietuva staiga tapo tik mažytis šios begalinės jūros lašas. Kartu vis mažiau vietos… Skaityti toliau →

Valentinas Juraitis. Baltiški ženklai fotografijose Kaliningrado srityje

Keletą metų fotografavau  bažnyčias,  prūsų šventavietes dabartinėje Kaliningrado srityje, išleidau pora fotoalbumų apie Mažąją Lietuvą, surengiau fotoparodų. Šioje publikacijoje pateikiu keletą vaizdų. Šiandien  lietuviškumo ženklų dabartinėje Kaliningrado srityje nėra daug. Nors kadaise daugiau net dvejuose trečdaliuose  dabartinės  srities teritorijos  kalbėta… Skaityti toliau →

Žurnalas ,,Donelaičio žemė“ 2022 Nr.3

Naujajame, šių metų rudens „Donelaičio žemės“ žurnalo numeryje nemažai dėmesio skirta ir kultūros renginiams , ir asmenybėms Žurnalo numeryje straipsniai apie Klaipėdos sukilimo karinio žygio vadą Joną Budrį, marijampolietį kultūrininką, kraštotyrininką  Vytautą Gaulią, pokalbis su Punsko žurnalistu Sigitu Birgeliu ir… Skaityti toliau →

 Originalusis 1918 metų Tilžės aktas: istorinės svarbos lobis, pasiekiamas tik Karo muziejuje

Originalusis 1918 metų Tilžės aktas: istorinės svarbos lobis, pasiekiamas tik Karo muziejuje Vytauto Didžiojo karo muziejaus inf. 2022-11-25 20:22 Vienas seniausių Lietuvoje Vytauto Didžiojo karo muziejus per daugiau nei šimtmetį išgyveno itin drastiškų pokyčių: tarpukariu buvo karybos istorijos lopšys, okupacijų… Skaityti toliau →

Jeigu ne kunigas  Fridrichas Hohlfeldas, ar turėtume visą K. Donelaičio poemą ,,Metai”?

   Gerviškėnai (rus. Prioziorskoje, vok. Gervisckehmen) – bažnytkaimis, lietuvių raštijai svarbus tuo, kad čia tarnavo kunigas Fridrichas Hohlfeldas, išgelbėjęs dalį K. Donelaičio rankraščių. Iš mus pasiekusių faktų galima spręsti, kad jis buvo  smalsus, kruopštus ir platesnių pažiūrų žmogus – kunigas,… Skaityti toliau →

 Kaliningrado srityje  likviduota „Lietuvių kalbos mokytojų asociacija“

Ilgametis  buvęs  Černiachovsko  Pedagoginės mokyklos  Aleksejus Bartnikas ir jo visuomeninė veikla patenka į Rusijos valdininkų nemalonę: Kaliningrado srityje  likviduota „Lietuvių kalbos mokytojų asociacija“, kurią  žinomas  regiono pedagogas kartu su kolegomis  įkūrė.  Padėtį aštrina įtempti  ES, JAV ir Rusijos santykiai dėl… Skaityti toliau →

Kviečiame į Rimos Palijanskaitės knygų pristatymą

2022 m. gegužės 31 d. 17 val. Lietuvos MA Vrublevskių bibliotekoje, Žygimantų g. 1 vyks Vydūno knygų „Apie Tikėjimą“ ir „Apie gyvenimą ir sveikatą“ sutiktuvės. Renginyje dalyvaus Vydūno draugijos pirmininkė profesorė Aušra Martišiūtė-Linartienė, knygų sudarytoja Rima Palijanskaitė, dr. Dainius Razauskas,… Skaityti toliau →

Vytauto Šilo bibliografijos rodyklė apie Mažąją Lietuvą ir esperanto

Šiomis dienomis ant skaitytojų stalo pasirodė Vytauto Šilo. Bibliografijos rodyklė. Šio žanro leidinys ypač svarbus mus tapus informacijos visuomene, kai faktų ir teiginių srautai užpildė ir perpildė  mūsų erdvę, o reikalingų  šaltinių surasti tampa vis sunkiau. Bilbliografijos rodyklė – tai nueito kūrybos kelio veidrodis. Mažosios Lietuvos… Skaityti toliau →

Mažosios Lietuvos enciklopedija. I. 776 psl., II.850 psl., III.866 psl., IV. 930 psl. tomai

Tai gigantiškas darbas ir puikus informacijos šaltinis. Sukurtas veikalas sutelkęs  į vieną kumštį  viso krašto istoriją, užfiksavo daugybę faktų, paskelbė  iliustracijų. Tai bendras  Lietuvos išeivijos ir Lietuvos respublikos  institucijų, visuomenės ir kultūros veikėjų kruopštaus darbo rezultatas. Mažosios Lietuvos fondo (Kanada-JAV)… Skaityti toliau →

Большой энциклопедический словарь Калининградской области. 458 psl. Малые города Калининградской области. 440 psl.

Tai išsamūs leidiniai apie Rytų Prūsijos, Kaliningrado srities  ūkinį ir kultūrinį gyvenimą sovietiniu ir posovietiniu laikotarpiu imtinai nuo 1944 iki 2010 metų. Leidiniuose pateikiamos šiuo laikotarpiu dirbusių ir dirbančių ir kuriančių visuomenės, politikos ekonomikos sričių veikėjų biografijos, nuveikti darbai. Tai… Skaityti toliau →

Tilžės akto šviesa. Sudarytojas A. Liekis

Leidinyje apžvelgiama  Tilžės akto istorinė prasmė, kai 1918 m. Mažosios Lietuvos   gyventojai,  visuomeninės organizacijos, pareiškė norą prisijungti prie Lietuvos, neseniai paskelbusios savo nepriklausomybę. Publikuojami V. Šilo, dr. A. Matulevičiaus, A.A. Gliožaičio., V. Grubliausko, J. Kantrimo ir kitų straipsniai. Mokslotyros institutas,… Skaityti toliau →

D.Kaunas. Mažosios Lietuvos knygų link

 Knygoje naratyvinio tyrimo metodu užfiksuoti dokumentinio paveldo- senųjų lietuviškų spaudinių, rankraščių, dokumentų, atvirukų ir nuotraukų  rinkimo 1970-1978 m. istorinėje  mažosios Lietuvos  teritorijoje ir bendravimo su jų savininkais patyrimai. Knygos autorius šią kelionę atliko dviračiu aplankydamas  , kabindamas senuosius lietuvininkus, užrašydamas… Skaityti toliau →

В. Шилас. От Мажвидаса до Видунаса

   Mažosios Lietuvos tyrinėtojo, ilgamečio MLRT pirmininko Vytauto Šilo sudaryta  apžvalginė studija apie  lietuvių kultūros   kūrėjus ir paveldo saugotojus  Karaliaučiaus krašte. Leidinyje pateikta 20 istorikų ir kraštoryrininkų  pristatomosios biografijos,  ir  jų straipsniai apie  iškilias Lietuvių raštijos asmenybes: M. Mažvydą, D…. Skaityti toliau →

M. Purvinas. Mažosios Lietuvos panemuniais ir pamariais

Doc. Dr. Martyno Purvino  tyrinėjimas pateikiant etnografijos  medžiagą apie lietuvininkus pasirenkant  vandens  transporto magistralę  Nemuną ir Kuršių marias. Šalia vandens  esančios  gyvenvietės ir viensėdžiai  –  istoriko lūpomis vaizdžiai praturtini iliustracijomis pasakoja apie  gyvenseną  nuo XIII a. XX a. vidurio. Voruta,… Skaityti toliau →

D.Kaunas. Kristijono Donelaičio atminties paveldas

Žymaus kultūrologo, istoriko  prof. akad. Domo Kauno  atlikta studija yra Kristijono Donelaičio publikuoto ir nepublikuoto paveldo knygotyrinis darbas. Čia surinkti duomenys iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Švedijos, JAV atminties institucijų – archyvų , bibliotekų, evengelikų liuteronų bažnyčių ir kt .Akademinė… Skaityti toliau →

V. Juraitis. Nadruva. Fotoalbumas

   „Nadruva“ – tai pasakojimas apie K. Donelaičio gimtinę, dabartinėje Kaliningrado srityje, šiandien ieškant asociacijų su šimtmečiais nugrimzdusia praeitimi.Serija ,,Nadruva” aprėpia kelis dabartinės Kaliningrado srities  rajonus Gumbinės (Gusevo), Stalupėnų (Nesterovo), Darkiemio (Oziorsko) ir kt. Tai senosios prūsų genties nadruvių žemės… Skaityti toliau →

A.Gliožaitis. Mažosios Lietuvos žemė XVIII-XX a. žemėlapiuose

Žinomo kartografo, istoriko Algirdo Antano Gliožaičio  fundamentalus veikalas  apie Mažosios Lietuvos žemėlapius, kartografiją. Čia pateikiami ir aprašyti  visi atrasti  per istoronius vingius  krašto žemėlapiai. Pateikta kartografija akivaizdžiais rodo  dramatišką  krašto  kelią, germanizavimo, stalinizmo padarinius. Gairės, 2013,Vilnius

Z. Zinkevičius. Mažosios Lietuvos indėlis į lietuvių kultūrą

Prof. Zigmas Zinkevičius pateikia dar vieną  savo gausių lietuvių kalbos, kultūros tyrinėjimų studiją , šįkart – apie Mažąją Lietuvą.Pateikiama istorinė apžvalga lietvių raštijos kūrėjų biografijos, tolesnė rašomosios kalbos raida, germanizacja ir kitos temos. Mokslo ir enciklopedijų institutas, 2008 Vilnius. 286… Skaityti toliau →

Edita Barauskienė. Tolminkiemio sodininkas

Editos Barauskienės romanas apie Tolminkiemio kleboną, poetą, sodininką  Kristijoną Donelaitį. Per 300 metų nuo poeto gimimo  jau surinkti įmanomi surasti  faktai ir duomenys. Knygos autorė  kūrybiškai interpretuodama  faktus, įtaigai  juos apipina liuteronų tikėjimo tradicijomis,  maldų, religinių švenčių apeigomis nukelia skaitytoją… Skaityti toliau →

R. Detlefzenas. Rytų Prūsijos kaimo namai ir medinės bažnyčios

Iš vokiečių kalbos leidinio (1911 m.) versta knyga. Tai etnografijos , architektūros studija apie Rytų Prūsijos namus ir interjerus, sodybas, baldų, vėjo malūnus, dar esančios XX a. pačioje pradžioje.Pateikiamos  fotografijos, namų detalių , puošybos, ornamentikos piešiniai. Mintis , Vilnius, 1995,… Skaityti toliau →

M. Mažvydas.Pirmoji lietuviška knyga

Leidinyje , kuriais pateikti K.Korsako, M. Ročkos įvadinai straipsniai, publikuojamas  pirmosios lietviškos knygos sudarytojas M. Mažvydo ,,Katekizmas“  1574 m.  turinys, pateikiant  originalo faksimiles. Šios knygos tikslas  paskleisti  pirmosios lietuviškos knygos turinį , nes  originalai  yra išlikę tik keli ir tapo… Skaityti toliau →

D.Michelini. Pietistų ,,Psalmių knygos“ istorinis kontekstas

Italų tyrinėtojas, Parmos universiteto ordinis profesorius, Klaipėdos universiteto garbės daktaras Guido Michelini, ilgus metus  studijavęs ir dirbės Vilniaus universitete šios studijoje nagrinėjas  evangelikų liuteronų giesmes. Šalia tekstų įvairiomis kalbomis pateikiamos ir natos. Klaipėdos universiteto leidykla. Klaipėda. 2010, 232 psl

D. Kaunas. Martynas Jankus – knygos sutiktuvės

Lietuvos istorijos mylėtojai dalyvavo  akademiko Domo Kauno monografijos „Martynas Jankus: tautos vienytojas ir lietuvių spaudos kūrėjas“ sutiktuvėse. Renginys vyko 2021 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos mokslų  akademijos didžiojoje konferencijų salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius). Dalyvavo  prof. dr. ROMA BONČKUTĖ (Klaipėdos universitetas, Lietuvių… Skaityti toliau →

Donelaitis, pritaikytas šių laikų skaitytojams

Leidykla „Sofoklis“ tik ką išleido naują K.Donelaičio „Metų“ leidimą, kuris skiriasi nuo kitų, nes yra pritaikytas šių laikų skaitytojams. Lietuvių literatūros tyrinėtoja, profesorė Dalia Dilytė ryžosi priartinti klasiką prie šių dienų skaitytojų parengdama leidimą, kuriame svetimybės pakeistos į suprantamus lietuviškus… Skaityti toliau →

K. Donelaičio ,,Metai” graikų kalba

Kristijono Donelaičio poema „Metai“ išversta į graikų kalbą.  Graikiškas poemos pavadinimas – «ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ». „Metus“ išvertė Salonikuose gyvenantis vertėjas Sotiris Souliotis, o išleido leidykla „Saikspirikon“. Knyga išleista veidrodiniu principu: vienoje pusėje pateikiamas originalus tekstas lietuviškai, kitame – vertimas į graikų… Skaityti toliau →

V. Juraitis. ,,Karaliaučiaus kraštas. Paveldas, lietuvių raštijos asmenybės „

    Ši gausiai iliustruota knygelė ,,Karaliaučiaus kraštas” – tai pasivaikščiojimas po kaimyninę Rytų Prūsiją, Mažąją Lietuvą, dabartinę Kaliningrado sritį. Dažniau stabtelėta Nadruvos krašte –  tame kampelyje šiapus Priegliaus upės, kuriame lietuvybė išsilaikė ilgiausiai..   Ši knygelė-gidas pažintinio turistinio, etnografinio pobūdžio.  Trumai… Skaityti toliau →

Dr. A. Matulevičius. „Mažosios Lietuvos lietuvininkų fenomenas Europos kultūroje“

2019 m. birželį Kaune išleista nauja istoriko, enciklopedininko, žurnalisto, visuomenės veikėjo dr. Algirdo Matulevičiaus knyga „Mažosios Lietuvos lietuvininkų fenomenas Europos kultūroje“ (Kaunas: Naujasis lankas, 180 p.). Jos redaktorius – žymus žurnalistas ir rašytojas, tautotyrininkas Jonas Laurinavičius. Dizainerė, maketuotoja – Jūratė… Skaityti toliau →

Leidinys „Donelaičių giminės genealoginis medis nuo 1600 iki 1945 m.”

Leidinys – plakatas „Donelaičių giminės genealoginis medis nuo 1600 iki 1945 m.”  visuomenei buvo pristatytas įvairiuose renginiuose ir  susitikimuose. Leidinio sudarytojai žurnalistas, kraštotyrininkas, leidėjas Valentinas Juraitis ir istorikas dr. Algirdas Matulevičius atliko nemažą darbą surinkdami medžiagą apie K. Donelaitį ir… Skaityti toliau →

Meistro profesionalumo ir meno sintezė šiuolaikinėje knygrišystėje.

Leono Panavo knygrišystė M.Jankaus muziejuje Bitėnuose Mažojoje Lietuvoje Akad. Domas Kaunas Neseniai Mokslų akademijoje vykusi Ignalinos rajono savivaldybės diena renginio dalyvių  dėmesį sutelkė į svečių krašto svarbą Rytų Lietuvos pasienio ir visos šalies gyvenimui. Delegacijos vadovo mero Justo Rasiko įvadinis… Skaityti toliau →

Leidiniai. „Donelaičio žemės“ žurnalas 2021 Nr.3

Naujajame, šių metų rudens „Donelaičio žemės“ žurnalo numeryje nemažai dėmesio skirta rugsėjo mėnesį Klaipėdoje paminėtam Kristijono Donelaičio draugijos įsteigimo 100-mečiui. Dar viena svarbi sukaktis – neseniai sukako 100 metų nuo Lietuvos generalinio konsulato Karaliaučiuje (Kaliningrade) įsteigimo – šiai sukakčiai paminėti… Skaityti toliau →

Renovuotas Kristijono Donelaičio muziejus Tolminkiemyje

Nesterovo rajono Chistye Prudy (Tolminkiemis) gyvenvietėje Kristiono Donelaičio muziejuje surengta konferencija apie Lietuvos ir Rusijos projekto apie pasienio bendradarbiavimo programą „Kultūros paveldas pasienio regione-turizmui ir bendradarbiavimui“  . Bendras projekto biudžetas – 1,11 mln. eurų. 90 procentų šios sumos finansavo Europos,… Skaityti toliau →

Baltiškieji pavadinimai Karaliaučiaus krašte

Archeologų duomenis patvirtina ir vardynas, ypač vandenvardžiai, probaltų, prolietuvių ir lietuvininkų laikais, t. y., daugiau nei 4000 metų nenutrūkstamos baltiškos kultūros raida, kurią detaliai aptaria Vilius Pėteraitis studijoje „Mažoji Lietuva ir Tvanksta“ (Vilnius, 1992). Taigi, minėtose žemėse iš pradžių gyveno… Skaityti toliau →

Kalbant apie Vydūno idėjas, prisimenant prof. Vaclovą Bagdonavičių Klaipėdoje

Kalbant apie Vydūno idėjas, prisimenant  prof. Vaclovą Bagdonavičių    Klaipėdos universitete, Stasio Vaitiekūno auloje (Herkaus Manto 84), tęsiame kultūros renginių ciklą – „Vydūnas – Tautai ir valstybei”, kuriame dalyvvo akademinės bendruomenės nariai, tautiečiai, besidomintys legendinio Mažosios Lietuvos šviesuolio, filosofo Vilhelmo… Skaityti toliau →

Matymo kampas. Į Karaliaučių su nemokamomis elektroninėmis vizomis

Praėjusį savaitgalį man atsirado dar viena galimybė aplankyti Karaliaučiaus kraštą. Patyrusi turizmo organizatorė, mano bičiulė Edita, pakvietė mane pabūti gidu, aplankant istorines prūsų genčių, lietuvių raštijos krašto vietas: Tilžę, Karaliaučių, prisiminti Donelaitį, Mažvydą, Vydūną, Rėzą. Nuvykti į nuostabų gintarinį Kaliningrado… Skaityti toliau →

Knygos ,,Mažoji Lietuva: lietuvininkų kovos” sutiktuvės I. Simonaitytės bibliotekoje Klaipėdoje

DĖMESIO  MAŽĄJAI  LIETUVAI Straipsnių rinkinys  Mažoji Lietuva. Lietuvininkų kovos tikisi Lietuvos visuomenės dėmesio šiam etniniam lietuvininkų kraštui. Knyga prasideda „kaip žaibas griausmingu“ Prūsų Lietuvos tautinė komisijos Atsišaukimu  Pašaukimu „Lietuvininkai! Pabuskit!“skelbiančiu, kad vis „dar gyvi“ lietuvininkai yra su Didžiosios Lietuvos lietuviais „vienos motinėlės vaikai“ ir… Skaityti toliau →

Recenzija. MAŽOSIOS LIETUVOS PAŽINIMO KNYGA

Džiaugiuosi  galėdamas pristatyti patrauklią savo išvaizda ir gilią savo turiniu mokslinę knygą Mažosios Lietuvos ir lietuvininkų fenomenas. Jospavadinimu tapo Mažosios Lietuvos istoriko enciklopedininkodr. Algirdo Matulevičiaus ne kartą akcentuojama mintis, kad Mažosios Lietuvos ir jų etninių gyventojų lietuvininkų fenomenas yra ne tik… Skaityti toliau →

Istorijos trupiniai. Dar viena nematyta fotografija su Vydūnu

Taip jau aplinkybės susidėjo, kad visai nesenai pasiekė babunytės (taip giminėje buvo vadindama mūsų močiutė) Jadvygos Petrauskaitės – Nainienės dokumentų archyvas. Žinojau, kad jame turėtų būti įdomybių. Ir neapsirikau: šalia kitų šeimos relikvijų pasirodė ir iki šiol nematyta nuotrauka, kurioje… Skaityti toliau →

Petras Cizikas -Lietuvos dvasinio atgimimo šauklys

Petras Cizikas -Lietuvos dvasinio atgimimo šauklys Į XXI amžiaus pradžią atėjusi Lietuva lieka taip ir nesupratusi mūsų dvasinio amžininko Petro Cidziko fenomeno. O juk, dr. Jono Jasaičio vertinimu jis „žadino Lietuvos visuomenę iš moralinio letargo ir telkė ją Sąjūdžiui“. 1998… Skaityti toliau →

Tilžės akto 100 metų jubiliejus. Siekis suvienyti lietuvininkus ir lietuvius

Pasibaigus I pasauliniam karui Lietuvos Respublikos ir Mažosios Lietuvos svarbiausi valstybiniai tautiniai reikalai buvo sprendžiami Paryžiaus (Versalio) taikos konferencijoje 1919 m. Prūsijos lietuvių organizacijų atstovai Tilžės Akto tekstą išdėstė Kreipimesi į Antantės valstybes, JAV prezidentą T. W. Wilsoną: lietuvių žemes Mažojoje (Prūsų) Lietuvoje būtina atskirti… Skaityti toliau →

Dailininkas Romanas Borisovas: Lietuvininkų ženklai Karaliaučiaus krašte

Vilniuje, Lietuvos dailininkų sąjungos galerijoje, veikia klaipėdiškio dailininko Romano Borisovo naujausių architektūrinių akvarelių paroda. Žinomo menininko darbštumas ir kūrybiškumas stebina – atrodo visai neseniai vyko jo kelios parodos Vilniuje, vėliau – Berlyne ir Sankt Peterburge, Malborke (Lenkija) ir Lemonte (JAV),… Skaityti toliau →

Mažosios Lietuvos reikalų tarybos veiklos kronika

Prieš 30 metų, 1989 m. rugsėjo mėn. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžioaktyvistai subūrėMažosios Lietuvos genocido ir kultūros klausimų komisiją. Jos pagrindu gruodžio 18 d. buvo patvirtinta 31 asmens prie Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo veikianti visuomeninė Mažosios Lietuvos reikalų Taryba (Taryba). Pirmininku buvau patvirtintas aš… Skaityti toliau →

Paminint Mažosios Lietuvos dieną / Tilžės akto 99-ąsias metines

Šiomis dienomis šalyje įvyko keletas renginių Mažosios Lietuvos tematika. Lietuvos Mokslų Akademijos Didžiojoje salėje Vilniuje( Gedimino 3)  įvyko konferencija, kurioje buvo  aptarti Mažosios Lietuvos istorinių žemių studijų rezultatai. Pagėgiuose, įvyko  dr. A. Matulevičiaus  knygos „Tautos žadinimo šaukliai” pristatymas. O  šiandien 2017… Skaityti toliau →

Ar pakankamai stipriname savo savastį, remdamiesi Tilžės akto idėjomis

1918 m. lapkričio 16 d. Tilžėje susirinkę 53 Mažosios Lietuvos visuomenininkai įsteigė Prūsų Lietuvos tautinę tarybą, kuri po dviejų savaičių, 1918 m. lapkričio 30 d., priėmė „Pareiškimą“, vėliau išgarsėjusį Tilžės akto pavadinimu. Pirmasis Akto sakinys išreiškė ne vien Mažosios Lietuvos… Skaityti toliau →

© 2024 Mažoji LietuvaKontaktai

Sprendimas: WebMode.ltĮ viršų ↑