Kalbant apie Vydūno idėjas, prisimenant  prof. Vaclovą Bagdonavičių

   Klaipėdos universitete, Stasio Vaitiekūno auloje (Herkaus Manto 84), tęsiame kultūros renginių ciklą – „Vydūnas – Tautai ir valstybei”, kuriame dalyvvo akademinės bendruomenės nariai, tautiečiai, besidomintys legendinio Mažosios Lietuvos šviesuolio, filosofo Vilhelmo Storostos – VYDŪNO sveikos gyvensenos idėjomis bei kūryba.

     Tai buvo pirmasis renginys šiais mokslo metais skirtas pagerbti šviesios atminties Vydūno draugijos steigėją bei ilgametį pirmininką, filosofą vydūnistą, humanitarinių mokslų daktarą Vaclovą BAGDONAVIČIŲ.(In Memoriam V.Bagdonavičius 1941.09.02-2020.03.22)

Renginyje dalyvavo KU rektorius, prof. dr. Artūras Razbadauskas, prof. dr. Aušra Martišiūtė Linartienė – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorė, Vydūno draugijos pirmininkė, KU prof. emeritė Daiva Kšanienė – muzikologė, Mažosios Lietuvos ir Klaipėdos krašto muzikinės kultūros tyrinėtoja, KU Sveikatos mokslų fakulteto dekanė, prof. dr. Leta Dromantienė, KU prof. dr. Dalia Marija Stančienė, Seimo nariai – prof. dr. Algimantas Kirkutis ir Dainius Kepenis.

    Susirinkusieji, daugiausia akademinės bendruomenės nariai, trumpai apžvelgė Vydūno  keliamas idėjas ir jų svarbą asmenybės visapusiškam vystymuisi, darnos ir pusiausvyros  atradimui.

 Prisiminė neseniai išėjusį Vydūno idėjų skleidėją ir filosofinės minties puoselėtoją Vaclovą Bagdonavičių.Jį, regis, buvusį  čia pat ir šalia, ir jau išėjusį.

   Buvo pažymėta, kad globalėjant žmonių  bendravimui, didėjant informacijos kiekiams, žmonių santykiai  keičiasi. Sąjūdžio  ir Atgimimo laikmečiu renginiuose  dalyvaudavo tiek klausytojų, kad  ,,ant vienos kėdės sėdėdavo tryse”. Dabar gi kalbėtojų yra daugiau negu klausytojų. Galbūt todėl, kad iliuzijos apie  laisvą ir gražų, lengvą gyvenimą ištirpo, netekus darbo vietų, ne vienam teko emigruoti, palikti gimtąjį kraštą. Kaip ir Vydūno laikais, taip ir šiandien  idealizmo  ir nesavanaudiškumo siekiai tebėra  siekiamybė.

Renginio metu Klaipėdos Vydūno gimnazijos vaikų choras (vadovas Arvydas Girdzijauskas) atliko šiuos kūrinius:

1. Vydūnas. „Lietuvių giesmė”.

2. Laimis Vilkončius. Eilės Justino Marcinkevičiaus. „Dėl tos dainos”.

3. Juozas Naujalis. Eilės Maironio. „Lietuva brangi”

Fortepijono partija Romas Kalvėnas. (Chormeisterės Ingrida Bertulienė, Jonė Girdzijauskaitė).

Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos mokiniai atliko kūrinius:

1. Johan Kaspar Mertz. „Adagio“..

Atlikėjas  Julius Lukoševičius, 6 kl. (klasikinė gitara).( Mokytojas Julius Kurauskas).

2. Johan Sebastijan Bach. „Choralinis preliudas“ BWV 659.

Atlikėjas  Vladimir Tarasov, 12 kl. (fortepijonas)

3. Balys Dvarionas. „Svajonė“. 4 min.

Atlikėjai trio: Meda Petrošiūtė, 8 kl., Mėta Simpukaitė, 7 kl., smuikai, Vakarė Kaminskaitė, 8 kl., fortepijonas. (Mokytojos Nijolė Ovsiukienė ir Danguolė Railienė)

4. Sergej Rachmaninov – Fritz Kreisler. „Malda“. 5 min.

Atlikėja Antonina Tarasova, 8 kl. (smuikas) ir Vladimir Tarasov, 12 kl. (fortepijonas).

Renginio moderatorius – KU STIMC specialistas Juozas Ivanauskas.

Gražūs jaunosios kartos koncertiniai pasirodymai renginyje  pradžiugino ir įtikino,kad menas ir talentas gyvuoja, kaip ir Vydūno idėjos turi savo pasekėjų.

Vyzdys inf.

Valentino Juraičio nuotr.