Kolektyvinėmis pastangomis išleistas  leidinys – plakatas „Donelaičių giminės genealoginis medis nuo 1600 iki 1945 m.“  visuomenei buvo pristatytas įvairiuose renginiuose ir  susitikimuose.

Pirmiausia  sutiktuvės įvyko Vilniaus knygų mugėje 2019m., vėliau  M. Mažvydo nacionalinėje bibliotekoje. Čia gausiai susirinkus lituanistikos pedagogams renginį vedė Mažosios Lietuvos Reikalų Tarybos pirmininkas Vytautas Šilas.

 Žurnalistas bei leidėjas Valentinas Juraitis, prieš keliolika metų ėmęs išsamiau domėtis Karaliaučiaus kraštu, kuriame paauglystėje praleido ne vieną vasarą, pristatė unikalų darbą, kurį atliko kartu su Lietuvoje žinomais mokslininkais architektu dr. Napoleonu Kitkausku bei istoriku, Mažosios Lietuvos istorijos ir lietuvių tautinio atgimimo spaudos tyrinėtoju dr. Algirdu Matulevičiumi, – „Donelaičių giminės genealoginį medį nuo 1600 iki 1945 metų“.

2020 m. sausio 23 dieną Marijampolės P.Kriaučiūnio viešojoje bibliotekoje – renginys „Donelaičio giminė … ir mūsų šaknys“, kurio metu vykeidinio „Donelaičių giminės genealoginis medis nuo 1600 iki 1945 m.“ sutiktuvės.

 Tai buvo pokalbis-diskusija apie  ,,Šeimos genealoginio medžio” svarbumą ir kaip jį patiems pradėti kurti.  Kaip pasinaudoti archyvais, bažnyčių knygomis. Pokalbis  susiejamas su Donelaičiu ir Mažąja Lietuva.

Dalyvavo  leidinio – plakato leidėjai ir sudarytojai, K. Donelaičio draugijos nariai, archyvų specialistai, pedagogai.

Renginį vedė Marijampolės  Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkė Vida Mickuvienė.

Valentinas Juraitis, ,,Donelaičių medžio“ leidėjas,  vienas sudarytojų, padarė  pranešimą apie ,,medžio“ kūrimo darbus apdorojant  Donelaičių giminės  Tolminkiemio apylinkių archyvinę medžiagą, gautą iš Vokietijos ir Lietuvos.  Kalbėjo apie kiekvieno  šeimos šaknų žinojimo  svarbą  globalėjančiame pasaulyje.

Gintaras Skamaročius,  K. Donelaičio  draugijos pirmininkas kalbėjo  .Apie  K. Donelaičio  pirmojo lietuvių pasaulietinio poeto reikšmę mūsų tautinei savimonei, apie draugijos artimiausius uždavinius.

Vaidas Klesevičius,Marijampolės liuteronų evangelikų parapijos kunigas, papasakojo apie archyvus ir galimybes sužinoti  parapijiečių šeimos istoriją.

Rimvydas Urbonavičius, Marijampolės apskrities  archyvo direktorius, kalbėjo apie galimybes  pasinaudoti saugomais šaltiniais.

Jokūbas Danilaitis,studentas pasidalijo patirtimi apie bandymus kurti šeimos genealoginį medį ir tikėtinas  giminystės sąsajas su Donelaičiu.

Leidinį galima gauti užsakius el. paštu.

„Donelaičių giminės genealoginis medis nuo 1600 iki 1945 m.“ Vilnius 2019, ,,Žemės trauka“. Atskiri leidiniai, išleisti  lietuvių, rusų vokiečių kalbomis. Tiražas 1000 vnt.

Galima užsisakyti: info@vyzdys.com, tel. 8698 346354