Prof. Zigmas Zinkevičius pateikia dar vieną  savo gausių lietuvių kalbos, kultūros tyrinėjimų studiją , šįkart – apie Mažąją Lietuvą.Pateikiama istorinė apžvalga lietvių raštijos kūrėjų biografijos, tolesnė rašomosios kalbos raida, germanizacja ir kitos temos.

Mokslo ir enciklopedijų institutas, 2008 Vilnius. 286 psl.