Editos Barauskienės romanas apie Tolminkiemio kleboną, poetą, sodininką  Kristijoną Donelaitį. Per 300 metų nuo poeto gimimo  jau surinkti įmanomi surasti  faktai ir duomenys. Knygos autorė  kūrybiškai interpretuodama  faktus, įtaigai  juos apipina liuteronų tikėjimo tradicijomis,  maldų, religinių švenčių apeigomis nukelia skaitytoją į XVIIIa. Mažąją Lietuvą, Nadruvą.

Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, Vilnius 2014,376 psl.