Iš vokiečių kalbos leidinio (1911 m.) versta knyga. Tai etnografijos , architektūros studija apie Rytų Prūsijos namus ir interjerus, sodybas, baldų, vėjo malūnus, dar esančios XX a. pačioje pradžioje.Pateikiamos  fotografijos, namų detalių , puošybos, ornamentikos piešiniai.

Mintis , Vilnius, 1995, 110 psl.