Leidinyje , kuriais pateikti K.Korsako, M. Ročkos įvadinai straipsniai, publikuojamas  pirmosios lietviškos knygos sudarytojas M. Mažvydo ,,Katekizmas“  1574 m.  turinys, pateikiant  originalo faksimiles. Šios knygos tikslas  paskleisti  pirmosios lietuviškos knygos turinį , nes  originalai  yra išlikę tik keli ir tapo bibliotekų retenybėmis.. Vaga, Vilnius 1974,348 psl.