Žinomo kartografo, istoriko Algirdo Antano Gliožaičio  fundamentalus veikalas  apie Mažosios Lietuvos žemėlapius, kartografiją. Čia pateikiami ir aprašyti  visi atrasti  per istoronius vingius  krašto žemėlapiai. Pateikta kartografija akivaizdžiais rodo  dramatišką  krašto  kelią, germanizavimo, stalinizmo padarinius.

Gairės, 2013,Vilnius