„Nadruva“ – tai pasakojimas apie K. Donelaičio gimtinę, dabartinėje Kaliningrado srityje, šiandien ieškant asociacijų su šimtmečiais nugrimzdusia praeitimi.Serija ,,Nadruva” aprėpia kelis dabartinės Kaliningrado srities  rajonus Gumbinės (Gusevo), Stalupėnų (Nesterovo), Darkiemio (Oziorsko) ir kt. Tai senosios prūsų genties nadruvių žemės kraštovaizdžio fiksavimas ir . asociacijos su lietuvių raštijos kūrėjais.

Žurnalistas, fotomenininkas V. Juraitis knygoje šalia fotografijų pateikia ir tekstus apie vietoves. Rašydamas K. Donelaičio biografiją, autorius pateikia kiek kitą požiūrį į poetą, nei buvo rašoma tarybmečiu, sovietmečiu. K. Donelaičio biografijoje atsisakoma klasinio, klasių kovos vertinimo, kurį akcentuodavo K. Korsakas ir kiti sovietmečio tyrinėtojai, norėdami įkomponuoti Donelaitį į tuometinei valdžiai palankesnį  ideologinį rūbą.. Todėl autoriaus manymu nepelnytai yra sutiršinamos dvaro valdytojo T. Ruigio spalvos, jo atminimas neatitintkantis  tikrovės.

Autorius  surengė  parodas  Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje, Klaipėdoje, Marijampolėje, Vilkaviškyje, Gižuose, Gelgaudiškyje bei užsienyje – Amsterdame, Berlyne, Čikagoje ir kt.

  Fotografijose autorius nesiekia vizualiai išryškinti, sąmoningai išaukštinti žmogaus. Pastarais dažniausiai yra natūrali kraštovaizdžio dalis, tyliai įsiliejanti į bendrą kūrinio kompoziciją. Atrodo, kad fotografijomis norima pasakyti, kad žmogaus aplinka ne mažiau svarbi, nei pats žmogus, kad jis – tik viena iš pasaulio sudedamųjų dalių.

Žemės trauka, 2014, Vilnius, 144 psl.