Žymaus kultūrologo, istoriko  prof. akad. Domo Kauno  atlikta studija yra Kristijono Donelaičio publikuoto ir nepublikuoto paveldo knygotyrinis darbas. Čia surinkti duomenys iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Švedijos, JAV atminties institucijų – archyvų , bibliotekų, evengelikų liuteronų bažnyčių ir kt

.Akademinė leidykla 2016, Vilnius, 472 psl.