Doc. Dr. Martyno Purvino  tyrinėjimas pateikiant etnografijos  medžiagą apie lietuvininkus pasirenkant  vandens  transporto magistralę  Nemuną ir Kuršių marias. Šalia vandens  esančios  gyvenvietės ir viensėdžiai  –  istoriko lūpomis vaizdžiai praturtini iliustracijomis pasakoja apie  gyvenseną  nuo XIII a. XX a. vidurio.

Voruta, 2015. Trakai,344 psl.