Tai gigantiškas darbas ir puikus informacijos šaltinis. Sukurtas veikalas sutelkęs  į vieną kumštį  viso krašto istoriją, užfiksavo daugybę faktų, paskelbė  iliustracijų. Tai bendras  Lietuvos išeivijos ir Lietuvos respublikos  institucijų, visuomenės ir kultūros veikėjų kruopštaus darbo rezultatas.

Mažosios Lietuvos fondo (Kanada-JAV) pirmininkas Gytis M. Šernas, valdyba: I. Adomavičienė, I.Andriuškevičienė, R. Buntinas, V. Peteraitis, I. Šernaitė-Meiklejohn,V. Trumpjonas, K.Vėlius. Lietuvos Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto atstovai: direktorius R. Kareckas,  vyr. redaktorius A. Račis ir daugelis kitų.

Mažosios Lietuvos fondo (Kanada-JAV), Lietuvos Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. 2000 – 2009, Vilnius.