Naujajame, šių metų rudens „Donelaičio žemės“ žurnalo numeryje nemažai dėmesio skirta ir kultūros renginiams , ir asmenybėms

Žurnalo numeryje straipsniai apie Klaipėdos sukilimo karinio žygio vadą Joną Budrį, marijampolietį kultūrininką, kraštotyrininką  Vytautą Gaulią, pokalbis su Punsko žurnalistu Sigitu Birgeliu ir kt. Straipsniai Klaipėdos krašto susigrąžinimo 100-čio ir Vydūno publicistikos temomis.Laivo ,,Sūduvio”, tapusio muziejumi, prisišvartavimas Klaipėdoje.

 Nerimastingo turinio publikacija apie Tilžėje nuimtą Vydūno atminimo lentą prie jo kadaise gyvenamo namo, uždarytą Karaliaučiaus krašto lietuvių kalbos mokytojų asociaciją, priverstą likviduotis Lazdynų (Krasnoznamensko) vaikų folkloro ansamblį „Malūnėlis“.

 Baigiama spausdinti ištrauka iš Laimono Inio knygos „Aštuoni Kuršmarių vėjai“. Viršelyje, spausdinamas labai informatyvus Mažosios Lietuvos teritorijos kalbų paplitimo XVII a. pradžioje.