Lietuvos istorijos mylėtojai dalyvavo  akademiko Domo Kauno monografijos „Martynas Jankus: tautos vienytojas ir lietuvių spaudos kūrėjas“ sutiktuvėse. Renginys vyko 2021 m. rugsėjo 9 d. Lietuvos mokslų  akademijos didžiojoje konferencijų salėje (Gedimino pr. 3, Vilnius).

Dalyvavo  prof. dr. ROMA BONČKUTĖ (Klaipėdos universitetas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas), prof. dr. AUŠRA NAVICKIENĖ (Vilniaus universitetas), doc. dr. SILVA POCYTĖ (Klaipėdos  universitetas), monografijos autorius akad. DOMAS KAUNAS (Vilniaus universitetas, Lietuvos mokslų akademija).

Monografija parengta pagal Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto vykdytą mokslo temą „Dokumentinių medijų kaita ir raiškos“, tyrimą ir leidimą finansavo Lietuvos mokslo taryba pagal Valstybinę  lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą, išleido Vilniaus universiteto leidykla.

Rengėjų informacija