Šiomis dienomis ant skaitytojų stalo pasirodė Vytauto Šilo. Bibliografijos rodyklė.

Šio žanro leidinys ypač svarbus mus tapus informacijos visuomene, kai faktų ir teiginių srautai užpildė ir perpildė  mūsų erdvę, o reikalingų  šaltinių surasti tampa vis sunkiau.

Bilbliografijos rodyklė – tai nueito kūrybos kelio veidrodis. Mažosios Lietuvos Reikalų Tarybos pirmininkas V. Šilas paskelbė šimtus straipsnių, recenzijų apie Karaliaučiaus kraštą, būdamas  aistringas esperanto kalbos gerbėjas išvertė į šią kalbą daugybę  dainų, parašė straipsnių. Visa tai galima surasti  ir perskaityti pasinaudojus autoriaus sudaryta  knygele – gidu.

 Džiugu, kad ir kiti  Mažosios Lietuvos tyrėjai, kraštotyrininkai yra sudarę savo nueito kūrybos kelio publikacijų rodykles. Šie leidiniai, suklasifikuota informaciją,  tarsi gidas  į informacijos masyvą skatiną  kiekvieną visuomeniškai aktyvų, kūrybingą  autorių pažvelgti į savo nueitą kelią ir  žymiai palengvina kitiems  pasinaudoti  kultūriniu palikimus.

 Štai  knygotyrininkas, mokslininkas, Mažosios Lietuvos paveldo puoselėtojas  akad., prof., dr. Domas  Kaunas,  vienas pirmųjų išleido savo publikacijų bibliografinę rodyklę. Džiugina  kito Mažosios Lietuvos tyrėjo ir lietuvininkų kultūros propaguotojos dr. Algirdo Matulevičiaus  išsamus nuveiktų darbų  sąrašas, bibliografija. Šiandieniniams  istorijos  ir paveldo puoselėtojams  ,  mokslininkams studentams, pedagogams  – šie leidiniai  yra   yra puiki paspirtis ir  istorinių šaltinių  paieškų palengvinimas.

Vytautą Šilą paskatino  susidomėti Mažąja Lietuva  prieš 40 metų ,perskaityti J. Šliūpo raštai. Šis kraštas  užvaldė jį visam gyvenimui. Suvokęs, kad sovietinei valdžiai Mažoji Lietuva yra nepageidautina, surinkęs kiek medžiagos, ėmė rengti vadovą savarankiškai lankyti Karaliaučiaus kraštą. 1981 m. rotoprintu išleistas jo parengtas pirmasis vos 37 psl. apimties Vadovo po Mažąją Lietuvą variantas, 1982 m. antras – (79 psl.), o 1983 m. trečias, papildytas (tiražas apie 1,5 tūkst. egz.) variantas (su paties V. Šilo sudarytu Karaliaučiaus krašto žemėlapiu). Šie leidiniai buvo nelegalūs. Nuo 1979 m. V. Šilas į Karaliaučiaus kraštą vedė ekskursijas Lietuvos MA darbuotojams, moksleiviams, savo bendradarbiams, organizavo keliones įvairiais etninės Lietuvos maršrutais.

1989 m. V. Šilas su kauniečiu H. Sambora parašė knygą apie Karaliaučiaus kraštą Mažosios Lietuvos kultūros pėdsakai. Dėl įvairių trukdymų knyga išleista tik 1990 metais (30 tūkst. egz. tiražu). Tai  tebėra  vienas geriausių  parašytų ir išleistų  iki šiol .  Kompaktiškas ir  turtingas  informacijos  leidinys ,  aprėpiantis visus lietuvininkų  gyvenimo bruožus. Nors ir dideliu tiražu buvo išleistas, derėtų  šios knygos leidimą pakartoti.

1989 m.  V. Šilas tapo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (LPS) Mažosios Lietuvos genocido, etnocido ir kultūrinio palikimo klausimų komisijos pirmininku.  Tais pačiais metais  buvo įkurta Mažosios Lietuvos reikalų taryba jos pirmininku išrinktas V. Šilas ir šį visuomeninį  darbą tęsia iki šių dienų. Prabėgo  atkurtos nepriklausomos Lietuvos trys dešimtmečiai, tačiau  Mažosios Lietuvos paveldo  išsaugojimo   rūpesčių nesumažėjo.

Vytauto Šilo Bibliografijos rodyklėje galime  susipažinti autoriaus biografija, randame išsamų publikacijų  sąrašą.  Ir galime  pasidžiaugti nuveiktu darbu ir pasidžiaugti, kiek  autorius daug padarė, sukūrė.

Valentinas Juraitis

Vytautas Šilas. Bibliografijos rodyklė. ,,Žemės trauka”, Vilnius. 2021, 120 psl. Tiražas 50 vnt.