Ilgus dešimtmečius  Karaliaučius (Kaliningradas)  sovietiniame ( tarybmečio) ir postsovietiniame rusų kinematografe tarsi nebeegzistavo.

Po Potstamo konferencijos nutarimų   šis kraštas gyveno ir tebegyvena  daugiareikšmiškumo būsenoje.   Ilgus metus nesimatė Karaliaučiaus ir oficialiojoje  fotografijoje.   Spaudos fotografams  buvo nurodyta    soc. lenktyniavimo nugalėtojus, pirmūnus fotografuoti  neutraliame fone. Neduokdie, jei papuldavo fotografijoje fone  molinių čerpių stogas, ar kirchės /bažnyčios siluetas. Tokios  nuotraukos būdavo išbrokuojamos. Nebuvo oficialiai   pripažintas  Mažosios Lietuvos  buvimas- egzistavimas.

Sovietiniame kinematografe  šis kraštas  buvo  išnaudojamas  filmuojant karo  scenas.  Griuvėsių ir šiandien dar daug galima rasti. Labiausiai buvo mėgstami Ragainės  (Ragnit/ Neman) pilies griuvėsiai. Kiek karinių  filmų  scenų čia sukurta….

…Tačiau laikas bėga ir  Karaliaučiaus krašto gyvenimas  atskleidžiamas ne tik per griuvėsius, bet ir  per taikaus kuriamojo darbo, aistringos meilės prizmę.

Štai rusų  TV Baltijos 1 kanalas. 2021 12 .12 d. 21.05  val.laiku parodė meninį TV  filmą. Filmas   ,,Du siluetai saulėlydyje” – su detektyvo ir melodramos  atspalviais. 

Filme – praėjusio amžiaus aštuntasis dešimtmetis (Kaliningrad-Koenigsberg 1975 m). Karaliaučius čia atskleidžiamas kaip gražus šiuolaikinis miestas, su atstatyta katedra, Priegliaus pakrantėmis ir pajūriu. Gražios aistringos merginos įsimyli   gražius  jaunuolius.  Bet ne visi jie  – dori. Pavydas, anoniminiai skundai , tardymai, žmogžudystės, ir visa kita , kas reikalinga melodraminiam detektyvui – įvyksta  Karaliaučiaus ir  ir pajūrio erdvėse.

Čia įterpiama ir istorija. Albrechto Biblija- vertinga antikvariato, kontrabandos prekė…. pavagiama.

 Beje, parengiant  šias biblijas  daug padirbėjo ir lietuvių  raštijos kūrėjai. 

Prūsijos kunigaikščiui Albrechtui Biblija buvo įrankis  – per  religiją ir bažnyčią germanizuoti  prūsus, lietuvius. 

Apie tai  detektyviniame filme  nebuvo kada postringauti, bet tiek to… Šiuo atveju daug svarbu , kad Karaliaučius   jau padeda savo gyvenimą  ir meninio, pozityvaus turinio  pasakojimuose.

Mazojilietuva. inf.