Šiomis dienomis šalyje įvyko keletas renginių Mažosios Lietuvos tematika. Lietuvos Mokslų Akademijos Didžiojoje salėje Vilniuje( Gedimino 3)  įvyko konferencija, kurioje buvo  aptarti Mažosios Lietuvos istorinių žemių studijų rezultatai.

Pagėgiuose, įvyko  dr. A. Matulevičiaus  knygos „Tautos žadinimo šaukliai” pristatymas.

O  šiandien 2017 m. lapkričio 30 d. 17.30 val. K. Donelaičio draugija kviečia į vakaronę Mažosios Lietuvos dienai paminėti, kuri vyks Vilniuje, Lietuvos rašytojų klubo salėje ( K. Sirvydo g. 6).

Vakaronės metu paminimos Mažosios Lietuvos dieną / Tilžės akto 99-ąsias metines, rašytojas, J.Basanavičiaus premijos laureatas  Dainius Razauskas – Daukintas supažindins su lietuvių mitiniais vaizdiniais K.Donelaičio „Metuose“, taip pat paminėsime laikraščio / žurnalo „Donelaičio žemė” 25-ąsias metines ir įteiksime šių metų Kristijono Donelaičio medalius „Širdings brolau” bei klausysimės Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokinių koncerto.

Tilžės  aktas.

Mažosios Lietuvos tautinė taryba 1918 11 30patvirtino anksčiau išreikštą nuostatą remiantis tautų apsisprendimo teise reikalauti Prūsų Lietuvos prijungimo prie Lietuvos respublikos. Šį aktą pasirašė 24 įvairių partijų krašto  lietuvininkų veikėjai. Pasirašyti aktą buvo lengviau negu įgyvendinti. Žemių pagal gyventojų lietuvišką sudėtį suvienijimui priešinosi nors ir nusilpusi kaizerinės Prūsijos valdžia. Socialinius, dvasinius prieštaravimus kėlė ir geresnis  materialinis lietuvininkų gyvenimas negu Didžiojoje Lietuvoje, skirtingi katalikų ir protestantų tikėjimai stabdė kraštų susijungimą. Nors aktyvus lietuvininkų veikėjas Vanagaitis, Prūsijos landtago (parlamento) nariai dr. Gaigalaitis, dr. V. Steputaitis ir kiti šią idėją visokeriopai palaikė. Tuometinė politinė suirutė, per mažai pastangų iš abiejų pusių neleido įgyvendinti šio sumanymo.

Vyzdžio inf.