Regis visai neseniai, prabėgus  plačiai paminėtam  mūsų poeto K. Donelaičio (1714-1780) trijų šimtų metų gimimo jubiliejui,  štai ir vėl  atėjo  poemos ,,Metai “ autoriaus   gimtadienis – sausio 1 diena. Ir  jau 310 – asis  kunigo –  poeto  gimtadienis.

  Tą dieną Mažosios Lietuvos  reikalų tarybos nariai ir kiti visuomenininkai   susirinko  prie  paminklo K. Donelaičiui šalia Vilniaus universiteto, prisiminė ir pagerbė  mūsų poetą jo  gimtadienio  proga.

  MLRT  pirmininkas K. Pulokas  pažymėjo, kad    jubiliejai   būna   ne kasmet,   todėl nebūtina  rengti posėdžius, minėjimus  didelėse posėdžių salėse, svarbu mintimis tyliai susikaupti ir  atiduoti pagarbos ženklą mūsų garbioms asmenybėms.

 Vienas  renginio iniciatorių V. Gocentas  pasidžiaugė,  kad   mūsų poeto  gimtadienį  nuolat  pažymi klaipėdiečiai, kauniečiai, marijampoliečiai  susirinkdami  ir padėdami gėlių   K. Donelaičio  atminties vietose, todėl vilnięčiams  taip pat   derėtų susitelkti, kad  pavienės iniciatyvos taptų  kasmetine  tradicija.

  Istorinės aplinkybės susiklostė, kad    lietuvių raštija  pirmuosius daigus  išleido ne  mūsų sostinėje.  Religinės kovos,  liuteronų-reformatų ir katalikų priešprieša Vilniuje  buvo ne lietuvių kalbos naudai. Neatsirado  vietos  lietuvių kalbai  ir įkurtame Vilniaus universitete. Vienas iš mūsų šviesuolių  Stanislovas Rapolionis (1485-1545, gimęs dab. Šalčininkų r. Dainavos seniūnijoje),  buvo priverstas   iškeliauti iš Vilniaus  į Karaliaučių ir tapo pirmuoju Albertinos  universiteto profesoriumi, vėliau sukūręs  pirmųjų  lietuviškų giesmių.

  Lituanistikos studijos  Vilniaus  universitete  buvo  atgaivintos 1939 m. sugrąžinus Vilniaus kraštą ir   sovietmečiu. Ir Vilniaus universitetas tapo svarbiausiu   lituanistikos  mokslo ir  lietuvių kalbos,  literatūrinės kūrybos kadrų kalve ir židiniu. Paminklas  K. Donelaičiui  ( skulptorius K. Bogdanas)  Vilniaus universitete buvo pastatytas  1964 m.

    Susirinkusiems  tarė  žodį Marijampolės  evangelikų  liuteronų bažnyčios klebonas  V. Klesevičius, jis sakė, kad įvairių konfesijų  tikintieji  išpažįsta  tas pačias, ar panašias vertybes  tiesa, teisingumas,  gailestingumas ir  šiomis vertybėmis vadovavosi   K . Donelaitis  skleidė jas ir kūryboje.

   Prisimenant  poemą  ,,Metus”  kalbėjęs V. Juraitis pažymėjo, esame   dėkingi  dviems asmenybėms, kad šiandien  turime šį kūrinį.  Poemos  rankraščio  likimas buvo tiesiog ties pradingimo riba. Tai Tolminkiemio  poeto   bičiulis   Fridrichas Hohlfeldas, iš  Gerviškėnų  parapijos, kuris atliko  poemos nuorašą ir tokių būdų ją išsaugojo, nes  pusė  poemos teksto jau buvo dingusi.  Galima pasidžiaugti šio kunigo   tarnystės  pastatu.    Lankantis  Gerviškėnų (Prioziorsokje) 2016 metais  bažnytėlė  išlikusi dar  pakenčiamos būklės, svarbiausia dar buvo su stogu. Esame  dėkingi  Albertinos  prorektoriui Liudvikui Rėzai, už  tai, kad poemą   suredagavo  ir  pavadinęs ,,Metais”, kartu su savo atliktu į vertimu į vokiečių kalbą  išspausdino 1818 metais.

    Kraštotyrininkas R.Matulis  pasidalijo prisiminimais  apie savo veiklą  Kaliningrado srityje  tiriant  lietuvininkų paveldą, fotografuojant  ir aprašant   lietuvybės   paminklus. Deja, sovietine krašto  valdžia  jam   uždraudė lankytis Mažojoje Lietuvoje ir tęsti tiriamąjį  kraštotyrininko darbą .

   Galime pasidžiaugti , kad dar   turime nemažai  kraštotyrininkų – visuomenininkų. Turime  tyrėjų   entuziastų,  kurie  veikia    ir  dirba  nesiekdami  apmokamų etatų, mokslinių laipsnių valstybinėse institucijose. Tarp jų Kristijono Donelaičio draugijos medaliais „Širdings brolau“ apdovanoti   germanistė  vertėja I. Tumavičiūtė  ir   A. Žemaitaitis, paskelbęs per kelis šimtus straipsnių  Mažosios Lietuvos tematika.

 Susirinkusieji  dalijosi  mintimis ir pastebėjimais, ką  galimą  ir reikėtų nuveikti šiomis  sudėtingomis besitęsiančio karo sąlygomis.kad lietuvininkų atminimas būtų išsaugotas. MLRT atsakingoji sekretorės B. Kurgonienė  perskaitė ,,Metų “ ištrauką. Buvo uždegtos   žvakutės  prie paminklo K.Donelaičiui, ir  kviečiama susititikti  po metų, vėl  čia, tuo pačiu laiku.

Valentinas Juraitis