Biustas I. Kantui Karaliaučiaus Katedros muziejuje; paminklas šalia Karaliaučiaus universiteto. V. Juraičio nuotr.

Konferencijos MRU metu.

Balandžio 19d. Mykolo Romerio universitete vyko Lietuvos filosofų draugijos organizuojama metinė konferencija „Kantiškosios kontroversijos“. Renginys yra skirtas garsaus filosofo Emanuelio Kanto 300 metų gimimo sukakčiai paminėti. Universitetui yra didelė garbė tapti vieno reikšmingiausių 2024 metų Lietuvos filosofinių įvykių namais.

Nors Karaliaučiaus filosofas yra vienas žymiausių visų laikų mąstytojų, tačiau šiandienos žmonių sąmonėje atrodo, vyksta lūžis bei keičiasi mąstymo paradigma. „Kanto pavardė yra persmelkusi vakarų visuomenės sąmonę, netgi tapusi filosofijos simboliu. Deja, neretai Kantas yra suprantamas neatleistinai paviršutiniškai. Juk visai kas kita – pažinti Kanto filosofiją iš esmės ir įsijausti į jo mąstymą taip, kad imtume nutuokti, ką jis pasakytų šiandien aktualiausiais klausimais. O galbūt Kanto laikas jau praėjęs?“, – teigia MRU Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto prof. dr. Povilas Aleksandravičius.

Konferencija suburs filosofijos ekspertus iš Mykolo Romerio universiteto, Vilniaus universiteto, Vytauto Didžiojo universiteto, Kauno technikos universiteto , Lietuvos kultūros tyrimų instituto. Ypatingas renginio svečias – žymi prancūzų filosofė, Prancūzijos instituto Moralinių ir politinių mokslų akademijos tikroji narė Chantal Delsol. Renginio atidarymo metu sveikinimo žodį tars Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto dekanė prof. dr. Odeta Merfeldaitė bei Lietuvos filosofijos draugijos prezidentas prof. Mintautas Gutauskas.

Konferencijos tikslas – permąstyti Kanto palikimą, jo vietą šiuolaikinėje visuomenėje, žmogaus gyvenime bei filosofijoje.

Mykolo Romerio universitetas kviečia į kasmetinę Lietuvos filosofų draugijos konferenciją, skirtą Kanto 300 metų sukakčiai paminėti.

Konferencija vyks 2024 m. balandžio 19 d. Mykolo Romerio universitete, Žmogaus ir visuomenės studijų fakultete  Vilniuje, Ateities g. 20, I-414 auditorija

Konferencijos programa:

Pradžia 9.00 val. Konferencijos atidarymas: MRU Žmogaus ir visuomenės studijų fakulteto dekanės prof. Odetos Merfeldaitės sveikinimas, LFD prezidento prof. Mintauto Gutausko žodis.

Moderuoja prof. Povilas Aleksandravičius (MRU):
Prof. Chantal Delsol (Prancūzijos Institutas, Moralinių ir politinių mokslų akademija): The Kantian Myths of the Occident, Their Triumph and Their Revocation

Prof. Rita Šerpytytė (VU): Įstatymo formalumo kontroversijos: nuo Kanto iki pono K.
Doc. Danutė Bacevičiūtė (LKTI): Radikalaus blogio anatomija (Immanuelis Kantas ir Jean-Lucas Nancy)
Prof. Dalius Jonkus (VDU): Praktinis fenomenologijos posūkis: Kantas, Fichte ir Husserlis


Prof. Nerijus Milerius (VU): Ar dar galima Kanto estetikos teorija?
Dr. Marius Markuckas: Kantiškieji kontroversiniai atgarsiai transhumanistiniame projekte: negalia ir tikrovės patyrimo ribos
Dokt. Rokas Vaičiulis (VU): I. Kanto transcendentalinės filosofijos recepcija šiuolaikiniuose realizmuose: ontologinės tikrovės sampratų skirtumai Q. Meillassoux ir C. Malabou filosofijoje
Dokt. Leonardas Marcinkevičius (KTU): Apriorizmo galimybės socialinių mokslų tyrimuose


Jaunojo mokslininko publikacijos konkurso 2023 nugalėtojo pranešimas. Benediktas Vachninas: Nuo simptomo prie (at)vaizdo: semiologijos ir fenomenologijos piršlybos E. Alloa simptomatologijoje.

Baigiamoji diskusija „Kodėl nebetikime (?) kantiškąja Apšvieta?“. Dalyvauja: doc. Nerija Putinaitė, prof. Mintautas Gutauskas, dr. Laurynas Peluritis.

Senasis ,,Albertinos” universiteto pastatas, šalia Katedros, kur dirbo I. Kantas. Vaizdas iš D. Kauno archyvo-kolekcijos.