2023 m. birželio 24 d.  Pagėgių savivaldybėje vyko tradicinė Bitėnų kapinių šventė, kuri buvo skirta prisiminti tais metais mirusius žmones ir čia palaidotus krašto istorijai svarbius asmenis. Bitėnų kapinių šventėje pamaldoms vadovavo   Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis  su evangelikų liuteronų kun. Mindaugu Kairiu.

Manoma, kad šventės ištakos – XIX a. prasidėjęs kapinėse palaidotų asmenybių  mirties metinių minėjimas. Susirinkusieji pagerbdami mirusius  dalyvavo apeigose, kuriose  išsaugoti  žodžio liturgijos elementai: psalmės, skaitiniai, pamokslas, tikėjimo išpažinimas, tačiau forma nėra griežtai apibrėžta – giedamos giesmės, skaitomi eilėraščiai, dalijamasi mintimis, giedoti padeda bažnyčios choristai. Renginyje dalyvavo vietinės bendruomenės nariai, kraštoryrininkai , daugelis, kas neabejingi Mažosios Lietuvos istorijai ir tradicijoms.

Raimundo  Kaminsko nuotraukos