Netekome  žurnalisto, fotografo, ilgamečio Mažosios Lietuvos kraštotyrininko Eugenijaus Skipičio.

Eugenijus Skipitis visuomenei labiausiai pažįstamas kaip originalių, istorinių, filosofinių, eseistinių straipsnių autorius „Tauragės kurjeryje”. Jis – vienas pagrindinių „Rambyno” žurnalo autorių, daugybė jo publikacijų paskelbta laikraštyje „Lietuvos žinios”, kultūrinėje Lietuvos spaudoje.

Eugenijus – žinomas poetas, ne kartą skaitęs savo eiles „Poezijos pavasaryje”, jis beveik dešimtmetį dirbo Martyno Jankaus muziejuje, jo galvoje gimė idėja įkurti Mažosios Lietuvos paveikslų sodą. Pagal tikrąją specialybę Eugenijus – dailininkas, todėl ir fotografijos menas jam toks artimas”, – rašoma „Tauragės kurjeryje” E. Skipičiui skirtame nekrologe.

Eugenijus Skipitis gimė 1951 m. balandžio 2 d. Šeduvoje Mokėsi Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikume, dirbo dailininku apipavidalintoju. Aktyviai eiškėsi kaip žurnalistas, bendradarbiavo Tauragės, Kauno ir Klaipėdos laikraščiuose. 1999-2003 m. buvo Rambyno regioninio parko direkcijos kultūrologas, 1998-2006 m. – Martyno Jankaus muziejaus muziejininkas. Mažosios Lietuvos paveikslų sodo idėjos autorius. 2003-2004 m. – dienraščio Lietuvos žinios korespondentas Tauragės apskričiai. Nuo 2007 dirbo Tauragės apskrities ir miesto laikraščio „Tauragės kurjeris” atstovu Pagėgių kraštui, rengė priedą „Praeities vaivorykštė”, skirtą kultūros paveldui propaguoti.

Jo straipsniai buvo publikuoti leidiniuose „Voruta”, „Lietuvos muziejai”, knygoje „Mažosios Lietuvos kultūros paveldas”, „Lietuvos žinios”, „Kelionių magija”, knygoje „Mažosios Lietuvos kultūros paveldas”. Su žmona Giedre Skipitiene parašė knygą „Martyno Jankaus muziejus Bitėnuose” (2006).

Buvo aktyvus Tauragės fotografų klubo „Fotojūra” narys. Surengė fotografijos darbų parodas Mociškiuose, Bitėnuose, Pagėgiuose, dalyvavo savo klubo parodoje Karaliaučiuje.

2006 m apdovanotas Ievos Jankutės įsteigta Martyno Jankaus kultūros paveldo premija.