2023 m. lapkričio 30 d. Vilniuje, LR Seimo lankytojų centre paminėtos  Mažosios Lietuvos Tautinės tarybos (Tilžės) Akto pasirašymo 105-ųjų bei Klaipėdos krašto susigrąžinimo 100-ųjų metinių sukaktys.

Renginį organizavo Kristijono Donelaičio draugija kartu su Mažosios Lietuvos reikalų taryba.  

Renginyje dalyvavo LR Seimo pirmininko pavaduotojas, Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos pirmininkas dr. Paulius Saudargas, būrys Mažosios Lietuvos  paveldo puoselėtojų, kraštorininkų.

 Pranešimą „Mažosios Lietuvos (Tilžės) Akto svarba“ padarė Mažosios Lietuvos reikalų tarybos garbės pirmininkas Vytautas Šilas. Pranešėjas pažymėjo, kad Klaipėdos krašto sukilimas lėmė faktišką šio krašto įsijungimą į Lietuvos valstybės sudėtį. Ar tai galėjo įvykti be pačių lietuvininkų apsisprendimo? Žinoma, kad ne! Nebūtų  mažlietuvių ir Lietuva būtų likusi be Klaipėdos krašto. Klaipėdos krašto ir lietuvininkų susijungimui su Lietuva nepritarė  ir Prancūzija, didžioji Lenkijos globėja. Tiesa, nelabai to norėjo ir  Vokietija, pasielgusi pragmatiškai – geriau tegul Klaipėdos kraštą pasiima Lietuva, negu Lenkija – atėjus laikui, iš šios bus lengviau atsiimti…

Susirinkime buvo  aptarti  žurnalo„Donelaičio žemė“ ir  svetainės www.donelaitis.info leidybos planai. Visi draugijos nariai buvo kviečiami  pateikti pasiūlymus dėl draugijos  veiklos artėjančiais metais.

Kaip ir kasmet  buvo įteikti Kristijono Donelaičio medaliai „Širdings brolau“.Jioe atiteko lietuvių kalbos mokytojai Tatjanai Rodenko, germanistei Irenai Tumavičiūtei, žurnalistui Algirdui Mikui Žemaitaičiui bei   filologijos mokslų daktarui Edmundui Trumpai. 

Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės (organizacijos) vadovas Sigitas Šamborskis, įteikė proginius atminimo ženklus  “SANTARAI – 110” veikliesiems Mažosios Lietuvos  istorijos ir kultūros mylėtojams.  

 Vėliau vyko apskritojo stalo diskusija, bendravimas prie kavos.

Renginyje pranešimą „Mažosios Lietuvos (Tilžės) Akto svarba“ padarė Mažosios Lietuvos reikalų tarybos garbės pirmininkas V.Šilas.

Minėjime skambėjo  giesmė „Lietuviais esame mes gimę“ (muz. Stasys Šimkus, o žodž. – Jurgis Zauerveinas)  ir kito Mažosios Lietuvos dainos, žemaičių folkloro ansamblis „Tyklė“ (vadovė V. Brazaitienė). 

Įteikiant  Kristijono Donelaičio medalį „Širdings brolau“ : Seimo vicepirmininkas dr. P. Saudargas, lietuvių kalbos mokytoja   T. Rodenko, K. Donelaičio draugijos pirmininkas G. Skamaročius.

Įteikiant  Kristijono Donelaičio medalį „Širdings brolau“ germanistei I. Tumavičiūtei.

Salėje veikė fotoparoda   valstybinės lietuvių kalbos  35 mečiui, kurioje ,,Sąjūdžio” laikų nuotraukas eksponuoja ir  fotografas V. Juraitis.

Žurnalo,,Donelaičio žemė” redaktorius A. Vaškevičius  pristatė   leidybos gaires.

Renginio metu.

R.  Kaminsko ir V. Juraičio nuotr.

Algirdą Žemaitaitį apdovanojimas pasiekė kiek vėliau. K. Puloko nuotr.