Vakar 2023 kovo 21 d. Vilniuje įvyko Mažosios Lietuvos Reikalų Tarybos ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas. Susirinkime dalyvavo Vilniaus ir  Klaipėdos atstovai.

Kaip žinia, Mažosios Lietuvos Reikalų Taryba rūpinasi  Mažosios  lietuvių baltų kultūros paveldo išsaugojimu, lietuvių raštijos, kultūros, istorijos ir visuomenės veikėjų atminimo įamžinimu, Karaliaučiaus krašto  (dab.Kaliningrado  sritis) lietuvių tautiniais, kultūros, dvasiniais, švietimo poreikiais.

Veiklos pradžioje Tarybą sudarė įvairų visuomeninių organizacijų, inteligentijos atstovai-delegatai, kurie rašė straipsnius  ir vykdė  mokslinę, visuomeninę veiklą susijusią su Mažąja Lietuva. Vėliau  visuomeninėms organizacijoms  sustabdant veiklą  dėl dalyvių stokos (pvz. ,,Baltų ainiai” ir kt.) Taryba  tęsia darbą  kaip savarankiškas darinys.

Nuo pat įkūrimo1989 m.  M LRT pirmininku dirba Vytautas Šilas. Įvykusiame  ataskaitiniame susirinkime  V. Šilas pateikė ataskaitą  apie pastarųjų metų veiklą, atsakė į susirinkusiųjų  klausimus. Atkreipdamas   susirinkusiųjų dėmesį į savo amžių (86 m.) ir fizines galimybes, pranešėjas pareiškė, kad  norėtų atsisakyti nelengvos pirmininko veiklos, ir kandidatu į pirmininkus  pasiūlė Kęstutį Puloką. Įvykus  atviram balsavimui vieningai MLRT pirmininku išrinktas Kęstutis Pulokas.

 Susirinkimo  dalyviai savo pasisakymuose nuoširdžiai  padėkojo  Vytautui Šilui už ilgametį darbą  rūpinantis Mažosios Lietuvos  paveldu ir išrinko jį Garbės pirmininku.

 Tylos minute buvo pagerbtas Tatjanos Šilienės, ilgametės Tarybos aktyvios visuomenininkės, ML periodinės spaudos platintojos ir sekretorės atminimas.

Taip pat buvo išrinkta MLRT  valdyba, įvyko diskusijos  einamaisiais klausimais, buvo aptarta tolesnė  veikla.

Valentinas Juraitis

Autoriaus nuotr.

Sveikinimo akimirka K. Pulokas, B. Kurgonienė, V. Šilas
Mintimis dalijasi Algirdas Žemaitaitis
Kalba Klaipėdos atstovas Algimantas Švanys
Susirinkime buvo išrinkti MLRT kolegijos nariai: A. Švanys, V. Kondrotienė, K. Pulokas (pirmininkas), V. Kondrotienė, V. Juraitis, V. Šilas
Susirinkimo akimirka
Pagerbiant T. Šilienės atminimą

Baigiantis susirinkimui