Minėjimo Vilniuje metu.

Prieš 460 metų – 1563 m. gegužės 21 d. Ragainėje mirė evangelikų liuteronų kunigas Martynas Mažvydas, vienas lietuvių raštijos pradininkų, pirmosios lietuviškos knygos „Katekizmo prasti žodžiai“ (1547 m.) ir kitų leidinių parengėjas.

Ragainė – šiandien šis miestelis, toks svarbus lietuvių kultūrai, jos istorijai, vadinamas Neman. Gaila, kad šio miestelio  atminimą nepankamai išsaugojame viešojoje erdvėje, kad net  kai kurie mūsų valdininkai (beje, išlaikę  valstybės tarnautojo egzaminą), nesusipažinę  su mūsų praeitimi ima viešai kalbėti rodydami savo neišprusimą, Nemaną vadindami svetimu kraštu.

 Prisiminė Mažvydą ir Ragainę Mažosios Lietuvos paveldo  saugotojai.  Vilniuje metinės paminėtos sekmadienio pamaldose evangelikų liuteronų ir evangelikų reformatų bažnyčiose, o 12.30 val. Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugija pakvietė Mažvydą paminėti Reformatų sode prie statomo paminklo Reformacijai ir lietuvių raštijos pradininkams.  

 Neformaliame susiėjime dalyvavo Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos bei Mažosios Lietuvos reikalų tarybos nariai, evangelikų reformatų ir evangelikų liuteronų bažnyčių parapijiečiai. Savo laiškus Mažvydui skaitė Vilniaus M. Mažvydo progimnazijos moksleiviai, Mažvydo gyvenimą ir šiandienos sąsajas apžvelgė dr. Austė Nakienė, Kęstutis Pulokas, Vytautas Gocentas, malda susiėjimą baigė evangelikų reformatų katechetas Holger Lahayne.

 Paminklo statybai toliau renkamos aukos, sąskaitą ir daugiau informacijos rasime Lietuvos Reformacijos istorijos ir kultūros draugijos interneto svetainėje www.reformacija.lt

Minėjimo Vilniuje metu.

Kęstučio Puloko nuotr.

Šios mūrinės bažnyčios vietoje Ragainėje  1547 m. stovėjo medinė, kurioje tarnavo Martynas Mažvydas; Ragainė (Neman) – šiandien; Ragainės (Ragnit) pilies fragmentas.

 Valentino Juraičio nuotr.