Vytautas A.Gocentas personalinės parodos metu.. Kintai, 2021 m. Ritos Tarvydienės nuotr.

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje (Augustijonų g. 8 , Vilnius) 2024 kovo 15 d. 13 val. atidaromaVytauto A. Gocento tapybos paroda „Klaipėdos krašto ir Vilniaus peizažai“.

 Autorius – kolega ilgametis Mažosios Lietuvos reikalų tarybos narys, kraštotyrininkas, dailininkas, dirbantis Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, o kilimo iš Klaipėdos. Todėl ir šios tapybos parodos tema – Klaipėdos krašto ir Vilniaus peizažai.

 Vytautas Gocentas jau daugelį metų  paskyrė  nuostabiam pomėgiui-tapybai. Pirmuosius žingsnius  įvaldyti pieštuką ir teptuką žengė  gimtojoje Klaipėdoje.  Šiemet sukako 50 metų nuo dailės mokslų pirmojoje studijoje Klaipėdos kultūros rūmuose. Mokykloje piešimo mokė pradinių klasių mokytoja Stasė Kalvaitienė, braižybos ir piešimo mokytojas Tupė, o studijoje, įsikūrusioje rūmų devintame aukšte, iš kurio kaip ant delno matėsi Danės upė ir visas Klaipėdos senamiestis – dailininkas Vaclovas Rimkus.

Iškeliavęs studijuoti į Vilniaus universitetą, susirado Estetinio lavinimo katedrą ir jos dailės studiją, kurioje dirbo dailininkas ir būsimas Vilniaus dailės akademijos tapybos profesorius Kostas Dereškevičius. Baigęs studijas po metų nuėjo į Profsąjungų kultūros rūmus ant Tauro kalno. Suaugusių dailės studijai „Paletė“ vadovavo tapytojas Rimas Z. Bičiūnas, o jam talkino grafikas ir tapytojas Vladimiras Nesterenko. Čia Vytautas A. Gocentas „užtruko“ net septyniolika metų (iki 1994).

Kuriam laikui tapybos pomėgiai buvo atidėti – pradėjo dirbti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje bei įsitraukė į „Mažosios Lietuvos enciklopedijos“ keturtomio ir vienatomių leidinių rengimą, rašė ir redagavo, atliko atsakingojo sekretoriaus pareigas, telkė lėšas enciklopedijos rengimui ir leidimui, ieškojo jų paskleidimo kelius ir būdus.

2012 metais kraštietė, Salos etninės kultūros ir turizmo informacijos centro Rusnėje (Šilutės r.) vadovė Birutė Servienė pakvietė į tarptautinius tapybos plenerus, kurie vyko ir pačioje Rusnėje, ir kitose salos vietovėse, o taip pat Šilutėje. Autorius vieną vasarą dalyvavo plenere ir Klaipėdoje (2016). Nuo 2020 m. plenerų adresas – Kintai (Šilutės r.). Čia priėmė Kintų Vydūno kultūros centras ir jo vadovė Rita Tarvydienė.

Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje (Augustijonų g. 8 , Vilnius) V.A. Gocento paroda veiks iki gegužės vidurio