Praėjusią savaitę  ( vasario 11d.) Mažosios Lietuvos reikalų tarybos nariai  Vilniuje susirinko  gyvai  aptarti einamųjų reikalų, pasitarti apie artėjantį ataskaitinį susirinkimą. Pasidalijo mintimis, kas nuveikta, ką galima būtų padaryti ateityje šioje sudėtingoje karo Ukrainoje  situacijoje, kai karas regione tolina Mažąją Lietuvą nuo mūsų krašto.

    Kaip  dabar populiaru,  daugelis dabar bendraujame  – elektroninėje erdvėje. Pandemijos  ir kitiems trukdžiams  esant   gyvi  MLRT susitikimai  tapo nereguliarūs. Vienas iš tokių susibūrimų buvo Vilniuje Tuskulėnų memorialo  konferencijų salėje  surengta  Leonardo Surgailos fotoparoda apie Karaliaučiaus kraštą, užfiksuotą 1988 – 1993 metais. Ši paroda sulaukė daug dėmesio ir lankytojų, parodos atidarymo metu buvo perskaityta keletas pranešimų Klaipėdos krašto susijungimo jubiliejaus tema, aptartos kitos aktualijos. Fotoparoda dar kartą mums priminė  ir parodė, kaip  svarbu ir kokia paveiki  patriotiniame  darbe  yra vizualinė medžiaga ir jos viešinimas. Kaip įtaigiai  ji veikia žmonių sąmonę ir jausmus.

Mažosios Lietuvos reikalų taryba rūpinasi  Mažosios  lietuvių baltų kultūros paveldo išsaugojimu, lietuvių raštijos, kultūros, istorijos ir visuomenės veikėjų atminimo įamžinimu,Karaliaučiaus krašto  (dab.Kaliningrado  sritis) lietuvių tautiniais, kultūros, dvasiniais, švietimo poreikiais.

Nuo pat įkūrimo1989 m.  M LRT pirmininku dirba Vytautas Šilas, per daugelį metų šios  visuomeninės organizacijos  sekretoriais arba reikalų tvarkytojais: Jadvyga Mackevičienė, Danutė Bakanienė, Tatjana Šilienė, Birutė Kurgonienė. Daugybę  straipsnių, publikacijų, kreipimųsi, parodų  yra parengę istorikai, kraštotyrininkai, menininkai. Ir šis darbas vykdomas iki šiol.

Susirinkimo pradžioje V. Šilas pakvietė pagerbti tylos minute  MLRT  Klaipėdos krašto pirmininko, menotyrininko Petro Šmito atminimą. Buvo aptarta  šiandieninė padėtis, trumpai pasisakė  ir pateikė pasiūlymų susirinkimo dalyviai. Renginys įvyko draugiškoje aplinkoje R. Šakinytės  ,,Lietuvos namuose”, aplinkos jaukumą dar  sustiprino ir čia  sukaupta biblioteka, gausi knygų, žemėlapių, tarp jų ir Mažosios Lietuvos tematika.

ML inf.

Pastaba: paspaudę ant video ,,trikampio” galite pamatyti video/vaizdo siužetą.

Susirinkimo metu. Jono Česnavičiaus, Kęstučio Puloko, Valentino Juraičio nuotr.