Vilniuje, LGGRTC Tuskulėnų memorialo Konferencijų salėje vyko Leonardo Surgailos fotografijų parodos „Niekieno žemė” atidarymas. L.Surgaila   Karaliaučiaus kraštą  fotografavo ir filmavo penkerius metus – 1988–1992 m. Sukurta  apie 500 nuotraukų ir 16 valandų vaizdo įrašų. Parodos pristatyme  dalyvavo: JAV gyvenantis poetas, liuteronų kunigas Valdas Aušra, Rimantas Dichavičius – dailininkas, fotomenininkas, leidėjas, dr. Algirdas Matulevičius – istorikas, enciklopedininkas, Mažosios Lietuvos istorijos ir lietuvių tautinio atgimimo spaudos tyrinėtojas, Leonas Narbutis – visuomenininkas, parodos iniciatorius Vilniuje, Vytautas Povilas Šilas – Mažosios Lietuvos tyrėjas, žurnalistas, esperantininkas, doc. dr. Aurimas Švedas – kultūros istorikas, Valentinas Juraitis – fotografas  leidinių vyzdys.com ir mazojilietuva.lt redaktorius ir kti.

  Renginio dalyviai  su dideliu susidomėjimu   apžiūrėjo parodą, teigimai įvertino  parodos autoriaus darbą, jo išskirtinį  talentą   fiksuoti ir  atskleisti,  dramatiško krašto  paveldą,  bei fotografo  humanistinį požiūrį  į supančią aplinką ir jos žmones.

   Taip jau atsitiko,  kad parodos laikas  sutapo su  aktualiomis datomis , Tilžės  akto paskebimu ir Klaipėdos sukilimo 1923 m.  šimtmečiu, kai buvo atgauta Klaipėda ir aplinkinės žemės, kai  lietuvininkai vėl  galėjo  susijungę gyventi vienoje šalyje.

 Šia tema pranešimus padarė Mažosios Lietuvos reikalų Tarybos pirmininkas Vytautas Šilas, istorikas dr. Algirdas Matulevičius, pasisakė ir kiti renginio dalyviai. Renginį vedė LGGRTC darbuotojas Gaudentas Aukštikalnis.

 Per nuotolį iš JAV  prisijungė ir pats parodos autorius, kuris pastebėjo, kad Karaliaučiaus  kraštas – tai griuvėsių poezija, kuriai analogų nėra visoje Europoje. Jis papasakojo apie  savo kūrybinio darbo  aplinkybes, sutiktus žmones, pažymėdamas, kad prabėgusieji  trys dešimtmečiais nuo tų dienų dar labiau   sunaikino ir ištrynė  praėjusio gyvenimo bruožus. Autorius, pasidžiaugdamas  išleistomis lietuvių aurtorių knygomis apie Mažosios Lietuvos paveldą,  išreiškė viltį , kad ten dabar gyvenantys žmonės, tarp jų ir lietuviai, visgi  stengsis išsaugoti kuo daugiau istorinių pastatų ir atminties.

Leonardas Surgaila. Karaliaučiaus kraštas