Per LRT buvo transliuojamas  koncertas iš uostamiesčio, skirtas Klaipėdos krašto susijungimo su Lietuvos Respublika 100-mečiui.

xxx

Sausio 17 d., antradienį, 13 val. LR Seimo II rūmų parodų galerijoje, I aukšte (Gedimino pr. 53, Vilnius) atidaryta Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus kartu su KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutu parengta paroda „Klaipėdos kraštas ir Lietuva: lemtingi 1923-ieji“.

xxxx

Vrublevskių bibliotekoje Vilniuje įvyko paskaita:

 http://www.mab.lt/paskaita-lietuviu-politine-diplomatine-kova-del-klaipedos-1919-1923-1939-metais-pergales-ir-seseliai/

xxxxx 

Laiškai   elektroninėje erdvėje :

Mieli Mažosios Lietuvos bičiuliai, su Šiaurinės Mažosios Lietuvos dalies – Klaipėdos krašto išlaisvinimo ir okupantų valdžios 100-mečiu!

Lietuvos valstybininkai švenčia „Klaipėdos krašto susijungimo  su Lietuvos Respublika 100-metį, nesuvokdami, kad švęsti reikia šio krašto prisijungimą (taip pasakyta Klaipėdos krašto seimo 1923 m. sausio 19 d. Deklaracijoje). MLRT kreipėsi į premjerę Šimonytę, LR Seimo Kultūros komitetą, Prezidento patarėjų komandą kviesdama, kad minint šią tarptautinės svarbos sukaktį prie valstybės reprezentacinių pastatų, per  minėjimus derėtų iškelti Mažosios Lietuvos žalia-balta-raudona vėliavą. Atrodo, šio Lietuvai lemtingo įvykio svarbos mūsų politikai nesugeba įvertinti.

Naudodamasis proga, informuoju, kad „Lietuvos aido“ 2-me numeryje (sausio 14-20 d.) baigtas spausdinti mano straipsnis  „Kai stojome kartu“ (p. 14). Šiame numeryje dar rasite Z.Tamakausko straipsnį (p.11) apie Lietuvos trispalvę – minima ir Mažosios Lietuvos vėliava. Išspausdinta Etninės kultūros globos tarybos informacija apie Jubiliejinių metų veikas. Beje, numeris pradedamas brandžiu ir savalaikiu Roberto Ramanausko straipsniu apie prezidentą Antaną Smetoną.

Šventinės nuotaikos!

Vytautas Šilas

Mažosios Lietuvos reikalų tarybos pirmininkas

xxx

Laba diena,

  Vakar dalyvavau Klaipėdos krašto metų minėjimo renginyje Priekulėje. Gal jis net bus pirmasis minint Klaipėdos krašto metus. Renginys buvo pavadinitas „Padėkos ceremonija: Kūrusiems ir kuriantiems Lietuvą. Mažosios Lietuvos vėliavų įteikimas”, rengtas savivaldybės vardu ir mastu. Iš pradžių įteiktos vėliavos 11 Seniūnijų seniūnams už nuopelnus puoselėjant Mažosios Lietuvos ir susiliečiančių Žemaitijos  regionų paveldą ir viešinant jos vardą, be to, ir keturiems atskiriems asmenims ta pačia intencija: Drevernos kultūros darbuotojai Virginijai Asnauskienei, Editai Barauskienei, Silvai Pocytei, Domui Kaunui . Apdovanojimus  įteikinėjo meras kartu su dviem vicemerėmis. Aš skaičiau pranešimą „Ar Klaipėdos kraštas buvo prijungtas, ar suvienytas su Lietuvos Respublika? Lemtingi 1923 metų sausio dienų įvykiai”. Pranešimo esmė: 1923 m.  skelbti ir teikti neoficialūs dokumentai, jų  įvardijimai yra istoriniai, jų nepakeisi, tačiau po 100 metų apie juos reikia kalbėti atviromis kortomis ir ieškoti šiuolaikiškesnių interpretacijų ir įvardijimų. Pasiūliau esminį įvykį laikyti Klaipėdos krašto ir Lietuvos Respublikos suvienijimo prielaida.

    Renginyje  kalbėjo Edita Barauskienė, gražiai ir sklandžiai. Abu buvome parengę vaizdines prezentacijas. Dalyvių atvyko ypatingai daug, net trūko kėdžių.

  Taip pat Antano Stanevičiaus „Eglės” leidykla išleido ir pristatė naują E. Barauskienės knygą „Šimtas metų po vienu stogu” klaipėdiškių likimo tema. Iliustruota.  Kad pritrauktų kuo daugiau žmonių, rengėjai pakvietė populiarią dainininkę Bjelę, kuri atliko keletą rimtų dainų. 

Man tekusią ML vėliavą retkarčiais  iškabinsiu ant sienos prie balkono, tik reikia dar pasirengti: įsigyti priemonių iškabinimui.  

Domas Kaunas

xxx

Gerbiamieji, 

   Su reikšminga sukaktim.Branginu jūsų darbus ir pastangas praplėsti lietuvių tautoje supratimą, kas yra tie reikšmingi, Lietuvai epochiniai įvykiai ir ką jie mums reiškia dabar.

 Mes Suvalkų krašte dar laikomės , tačiau pajėgos silpnyn…

   Jūsų darbais didžiuojuosi.

PLURIMOS ANNOS!

Bronius Makauskas

www.mazojilietuva.lt Nuotraukose: Šventinio koncerto metu, Klaipėdos miesto ir uosto  vaizdai

Valentino Juraičio nuotr.