Vydūno draugijos vasaros stovyklos renginiai Bitėnuose, Šilutėje, Pagėgiuose

Mėgstama paverkšlenti, kad mūsų lituanistinės ir kitų kultūros draugijų praranda energiją ir aktyvumą, dėl  dalyvių amžiaus naštos, ir jaunų jėgų atitekėjimo stygiaus palaipsniui gęsta.

Siekiant kalbėti ir galvoti optimistiškai, tam būtų galima ir paprieštarauti.

  Štai praėjusią savaitę rugpjūčio 1-8 d. įvykę  Vydūno draugijos  vasaros stovyklos renginiai liudija, kad  darbai daromi, ir galima pasidžiaugti  šių metų derliaus vaisiais. Kiek išleista knygų, leidinių, surengta renginių.

 Tiesa,  jeigu pažvelgtume į dalyvių amžiaus sudėtį: čia susirinko vyresnioji, brandžioji  kultūrininkų karta. Tai dar sykį mums primindama, kad bendraudami su jaunimu, kažką praleidome. Nesuteikėme jiems erdvės, neatskleidėme perspektyvų augti ir realizuoti save kultūros terpėje. Realizuoti save kaip  augančius mokslininkus-tyrėjus, valdininkus kultūros įstaigose, kur ,,sėdimos vietos”  kažkada ir bręstančiam jaunimui  atsilaisvins.

Šiandien jaunimas turi iššūkių ir be kultūrinės veiklos:  kurdami šeimas jie įsikinko į  bankų kreditus būstui, daug laiko ir energijos atimantiems padavėjų ir pardavimo vadybininkų  darbams.  ,,ZET” , ,,Alfa ” ir kitos  kartos  kol kas lieka nuošalėje.

Ir šių metų  Vydūno draugijos vasaros stovykla, kaip ir kasmet, buvo turtinga renginiais. Buvo siekiama išsaugoti ilgametes tradicijas. Ir čia  esame dėkingi ilgamečiam draugijos pirmininkui, puoselėtojui gydytojui Tomui Stanikui, jo dėka daug renginių  sėkmingai įvyksta ir suburiami bendraminčiai.

 Džiugu, kad ir šių metų renginyje dalyvavo  iš Vokietijos atvykusi  Vydūno brolio anūkė Brita Storost, tuo išsaugodama ir  didžiojo mąstytojo dvasinį ir kraujo ryšį su Lietuva.

     Tačiau buvo  jaučiama skaudi netektisVydūno draugijos garbės pirmininko, humanitarinių mokslų daktaro, filosofo, knygų ir daugelio straipsnių apie Vydūną autoriaus, vydūnistikos pradininko Vaclovo Bagdonavičiaus išėjimas. Jis iškeliavo Anapilin šių metų pradžioje per pačią stipriausią   pandemijos COVID-19 ataką.  Stovyklos pabaigoje pagerbiant V. Bagdonavičiaus atminimą  buvo surengta konferencija Pagėgių Vydūno viešojoje bibliotekoje.

  Per  stovyklos atidarymą  buvo pakelta vėliava, sugiedotas Vydūdo himnas. Po pietų – žygis panemunės miško kopomis į Bitėnų kapinaites, aplankantVydūno kapą ir Rambyną. – Dainų ir poezijos popietė-vakaronė prie laužo ant Rambyno (Poemą “Prabudęs Vaidila” skaitė Monika Augulienė, dainuojamos Mažosios Lietuvos dainos ir kt..)

   Buvo išvyka  į Rambyno regioninio . parko įdomiausias vietas,vadovaujant parko kultūrologei  Ingridai Kuperskienei. Pakeliui –  kapų tvarkymo talka.

Aplankytas Martyno Jankaus muziejus. Apie Rambyno knygą,Vydūno ir M. Jankaus bendradarbiavimą papasakojo muziejaus direktorė  Liudvika Burzdžiuvienė. Buvo surengta  ekskursija  į Muziejaus paveikslų ir skulptūrų parką.

 Pažymint  habilituotos biologijos mokslų daktarės E. Šimkūnaitės 100 metų gimimo jubiliejų, jos indėlį tyrinėjant ir moksliškai aprašant vaistažolinius augalus ir švietėjišką veiklą, ta proga  Algirdas Sagatas papasakojo apie jos sveiko gyvenimo nuostatas.

Pranešimą ,,Johanas Storostas, vyriausiasis Vydūno brolis (Johannes Storost, der alteste Bruder von Vydunas skaitė Vydūno giminaitė  Brita Storost (Berlynas).

  Tauragės viešojoje bibliotekoje pranešimą padarė  J. Šidiškis: „Didieji mūsų tautinio ir dvasinio atgimimo bendražygiai” ( Vydūnas, Vaižgantas, Šatrijos Ragana).

                      Įvyko  naujų knygų pristatymai Šilutės Bajoraičio ir Pagėgių Vydūno viešosiose bibliotekose.

Pranešimą  ,,Dr. Vaclovas Bagdonavičius ir vydūnistikos tyrimai” padarė  Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorė, profesorė  dr.Aušra Martišiūtė, pristatė savo parengtą Vydūno „Raštų“ tritomį (2020).

   Nacionalinės Jono Basanavičiaus premijos laureatė  dr. Nijolė Laurinkienė pristatė savo 2019 m. išleistą  savo knygą „Dangus baltų mitiniame pasaulėvaizdyje“. Autorė, pasiremdama autentiškais šaltiniais, atskleidžia dangaus ir jo šviesulių sampratą, atkuria dangaus vaizdinių pirmykštę prasmę, aiškinasi jų kilmę.

     Knygą „Pitagoro štabas“ (2020), kurioje publikuojamos dvi pjesės, pristatė profesorius, dr.Valentinas Klevas.

 Taip pat renginio Pagėgių bibliotekoje dalyviai  susipažino su ,,Donelaičių giminės genealoginio medžio nuo 1600 iki 1945 m.” leidiniu, kurį pristatė ir platino   kraštotyrininkas, leidėjas Valentinas Juraitis.

   Renginio dalyviai galėjo susipažinti ir įsigyti anksčiau vydūnistikos tematika išleistų knygų. Renginyje taip pat  dalyvavo politikai Nepriklausomybės akto signataras Mečys Laurinkus, Seimo narys Dainius Kepenis, kiti visuomenininkai.

Stovyklos pabaigoje įvyko Vydūno draugijos suvažiavimas.

,,Vyzdys” inf.

Valentino Juraičio nuotr.