Koronovirusas sustabdė mūsų sueigas, kolektyvines veikas, bet nenutraukė atskirų iniciatyvų. Kviečiu jūsų dėmesio kelioms tokioms.

Martyno Mažvydo atminimo iniciatorė, žurnalistė prie šv. Sosto Vatikane Laima Pangonytė veikia įvairiomis kryptimis jo palaikų paieškos ir jo vardo kultūros centro steigimo Ragainėje klausimais. Antai. M. Mažvydo 500-ųjų gimimo metinių proga ji kreipėsi į LR Kultūros ministeriją ir laukia ne biurokratinio, o dalykinio atsakymo.

Mūsų bendramintis Vilniaus miesto Pilaitės seniūnijos Martyno Mažvydo seniūnitaitijos seniūnaitis Petras Tiknevičius parengė Klaipėdos krašto prisijungimo 100-mečio minėjimo programos projektą (programa bus pateikta LR Seimui). Ji numato Lietuvininkų aikštės Vilniuje (Pilaitės mikrorajone) įkūrimą, Mažosios Lietuvos vėliavos (žalia, balta, raudona) iškėlimą prie savivaldybės pastatų, Prezidentūros, Vyriausybės rūmų 2023 m. sausio 15 ir lapkričio 30 dienomis.

MLRT Klaipėdos krašto skyrius (vadovai: P. Šmitas, A. Švanys, B. Volodzka, J. Lukšas)rūpinasi, kad Klaipėdoje būtų atidengta horeljefinė atminimo lenta Tilžės Akto signatarui, Klaipėdos gubernatoriui Viktorui Gailiui (lentos projektas parengtas, savivaldybės sprendimas yra). Dalį lėšų lentai skyrius jau turi; užbaigimui trūksta 2 tūkst. eurų – ieškoma rėmėjo, aukotojų. MLRT sąskaita SEB banke,skirta Klaipėdos krašto skyriui, yra LT53 7044 0600 0697 7518 (pervedant nurodyti: Viktoro Gailiaus atminimo lentai). Skyrius kelia ir paminklo Klaipėdos krašto sukilimo vadams E.Simonaičiui, J.Budriui ir M.Jankui klausimą.

Prieš du metus minėjome Tilžės Akto pasirašymo 100-metį (tiesa, kuklokai), o 2023 metais minėsime dalinio Tilžės Akto įgyvendinimo įvykį – Klaipėdos krašto sukilimo 100-metį! Abu šiuos įvykus plačiai nušviečia leidyklos „ANDRENA“ lėšomis 2020 m. rugsėjį išleistas 12-os autorių straipsnių rinkinys„Mažoji Lietuva. Lietuvininkų kovos“ (mokslinis redaktorius dr. A. Matulevičius). Plačiau apieknygą skaitykite žurnalo „Donelaičio žemė“ rugsėjo numeryje (Nr.3, p. 26, 27).Koronviruso karantinas neleido surengti šios, sakyčiau didelės pažintinės vertės,publikacijos pristatymų. Tačiau, knygągalima įsigyti internetiniuose knygynuose (pvz., patogupirkti.lt, humanitas.lt už beveik 14,5 eurų plius pristatymo kainą). Mums geriausia ją įsigyti užsisakius tiesiai pas leidėją Nijole Petrošienę (tel. 8-699-10019) tik už 13 eurų (su pristatymu!).

Leidėjas, žurnalistas Valentinas Juraitis pernai  gruodžio mėn.išleido  ,,Storostų (Vydūno) giminės genealoginį medį 1589-1966″ trimis atskirais plakatais lietuvių, rusų ir vokiečių kalbomis. Leidinys dėl epidemijos apribojimų dar nėra  deramai visuomenei pristatytas. Tai Mažosios Lietuvos kraštotyrinio darbo tąsa  –2019m. leidykla išleidounikalų,,Donelaičių giminės genealoginį medį 1600-1945″. Šiuos geneologinius leidinius galima įsigyti pas leidėją (tel. 8698 34635).

Mūsų bendražygė Kristijono Donelaičio draugija tęsia išskirtinės svarbos žurnalo „Donelaičio žemė“ leidybą (jos redkolegijos nariais ir straipsnių autoriai  yra MLRT nariai dr. A. Matulevičius, dr. N. Kitkauskas, V. Juraitis, V. Gocentas ir V. Šilas). Draugija parengė Deklaraciją ir 2020 gruodį kreipėsi į LR Prezidentą, LR Seimą ir  LR Vyriausybę dėl Lietuvių tautos interesų mūsų etninėse žemėse (akcentuoti istorinės atminties klausimai).

Buvęs MLRT narys, dabar Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas yra žurnalistas Audrys Antanaitis. Jo vadovaujama komisija išleido 2021 metų sieninį kalendorių „Žymieji lietuvių kalbos puoselėtojai“. Kalendoriuje pristatomi ir Mažojoje Lietuvoje darbavęsi  lietuvių kalbą ugdę žmonės M. Mažvydas, A. Šleicheris, F. Kuršaitis, K. Būga.  Mano žinioje yra dar dvi dešimtys šio reikšmingo kalendoriaus. Pageidaujantys jo nemokamai gauti turėtų atvykti prie mano namų (Vilnius, Taikos g. 63-37; susisiekus tel.: 8-611-75500) – išeičiau ir perduočiau. Perspėsiu – esu jau du kartus skiepytas ir todėl niekam (nebent Mažosios Lietuvos nedraugams) nepavojingas.

Gero ūpo – mūsų reikalas teisius ir mes nugalėsim!

Vytautas Šilas, MLRT pirmininkas