Mažosios Lietuvos reikalų tarybos Klaipėdos krašto skyrius 2023 m. balandžio 5 d. Klaipėdoje sušaukė ataskaitinį-rinkiminį susirinkimą.

 Vasario 10 d. netikėtai mirus ilgamečiam skyriaus pirmininkui Petrui Šmitui (1941–2023), jo pareigas pastaruoju laikotarpiu ėjo pirmasis pavaduotojas Algimantas Švanys.

 Skyriaus susirinkime dalyvavo MLRT garbės pirmininkas Vytautas Šilas ir naujasis pirmininkas Kęstutis Pulokas. Svečiai iš Vilniaus apžiūrėjo skyriaus patalpas bei nuo 2012 m. čia laikomą MLRT archyvinę medžiagą. Ji būtų verta ne tik MLRT, bet ir kitų krašto tyrinėtojų, žurnalistų dėmesio. Būstinėje galėtų vykti daugiau susitikimų su Mažosios Lietuvos paveldui ir ateičiai neabejingais žmonėmis.

 Išklausius laikinai pirmininko pareigas einančio Algimanto Švanio ir iždininkės Elenos Povilaitienės ataskaitas bei Adomo Skiezgelo parengtą iliustruotą apžvalgą, buvo aptarti svarbiausi skyriaus veiklos klausimai. Naujuoju MLRT Klaipėdos krašto skyriaus pirmininku išrinktas Algimantas Švanys, pavaduotoju – Benas Volodzka. Po trumpų diskusijų suformuota skyriaus valdyba, šią kadenciją joje darbuosis septyni nariai. Valdybos posėdžiuose su patariamojo balso teise gali dalyvauti ir kiti MLRT nariai.

 MLRT Klaipėdos krašto skyriaus naujoji valdyba nuosekliai tęs ankstesniosios kolegijos darbus – toliau rūpinsis Mažosios Lietuvos tautinio judėjimo veikėjų atminimo įamžinimu, sieks aktyviau įsitraukti į Klaipėdos krašto paveldo išsaugojimą regioniniu mastu, visuomenei kryptingai primins nepagrįstai primirštamą Mažosios Lietuvos vardą.

                                                                                                                     MLRT inf.

Kęstučio Puloko nuotr