Tai išsamūs leidiniai apie Rytų Prūsijos, Kaliningrado srities  ūkinį ir kultūrinį gyvenimą sovietiniu ir posovietiniu laikotarpiu imtinai nuo 1944 iki 2010 metų.

Leidiniuose pateikiamos šiuo laikotarpiu dirbusių ir dirbančių ir kuriančių visuomenės, politikos ekonomikos sričių veikėjų biografijos, nuveikti darbai. Tai pat  pateikiama nemažai informacijos apie ikikariniu laikotarpiu čia  gyvenusių vokiečių asmenybes. Pateikia informacija apie miestelius ir gyvenvietes.

Kalbant apie lietuvius ir lietuvininkus čia atrandame paminėjimus  apie M. Mažvydą, K.Donelaičio muziejų.

 70 metų tarybmečio Kaliningrado srities  gyvenimo aprašymas  suteikia nemaža informacijos  apie įvairias veiklos ir gyvenimo sritis .

 Enciklopedinius  leidinius išleido  – Kaliningrado srities vyriausybė, Kaliningrado srities valstybinis archyvas. 2011., Kaliningrad. Leidiniai atspausdinti Vilniuje.