www.mazojilietuva.lt keletą  metų buvusi   svetainės www.vyzdys.com rubrika  plečiasi į savarankiškos svetainės plotus.

Neretai  žmonės klausia, kas yra ta  Mažoji Lietuva? Ir į šį klausimą  nėra vienareikšmiško atsakymo.

Dar prieš keletą šimtų metų istorikas ir kartografas Simonas Grunau, kurdamas Prūsijos žemėlapį, jame pažymėjo teritoriją ,,Klein-Litauen“ / „Preussisch-Litauen”. Jame pažymėjo, kad čia, abipus Nemuno, gyvena  lietuviškai kalbantys žmonės – lietuvininkai. Nuo Didžiosios Lietuvos  jie skiriasi ir tuo, kad  yra ne katalikai, o išpažįsta, išpažino liuteronų tikėjimą…

 Europos didžiosios valstybės  šią teritoriją vadina įvairiai:

 Jei iš Berlyno žvelgsi – tai Rytprūsiai.

Jei – iš Tauragės,Vilniaus, Rygos ir Maskvos – tai  jokie  čia ne rytprūsiai, o kraštas, esantis  vakaruose  ir pietvakariuose. Vienas istorikas  sako, kraštą gal reikėtų vadinti tiesiog Prūsija, pagal baltiškų prūsų genčių vardą….

Kaip ten bebūtų, dabar ši  etninė žemė, Mažoji Lietuva, užima 3-4 dabartinės Lietuvos respublikos teritorijos ir 7-8 užsienio šalies – Rusijos federacijos – rajonus.

Lietuvos kultūrai mažlietuvininkai  ir šis kraštas – labai svarbūs. Čia išspausdinta pirmoji lietuviška knyga M. Mažvydo ,,Katekizmas”, K. Donelaičio ,,Metai”, F. Kuršaičio lietuviška gramatika ir t.t. Iš čia sklido pažangios idėjos, padėjusios  ugdyti šiandieninį mūsų etnosą.

 Taigi šios svetainės tikslas  dar kartą  priminti  skaitytojams apie   lietuvių raštijos kūrėjų nuveiktus darbus. O plečiantis turizmui, skatinti  nepamiršti aplankyti ir šį kraštą šiapus ir anapus Nemuno.

 O pasakoti apie šį kraštą yra ką. Ir pasakotojų  istorikų, rašytojų turime. Dauguma jų susibūrę į visuomenines bendruomenes, daug įdomių apie lietuvininkus pasakoja ir  gali papasakoti.

                                                                                   mazojilietuva.lt inf.