2020 m. spalio 17 d. 12 val.Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos salėje (Kaunas, Laisvės al. 39) vyks konferencija „Mažvydo šviesa”, skirta Martyno Mažvydo Vaitkūno 500-osioms gimimo metinėms paminėti. Dalyvaus konferencijos pranešėjai: Laima Margarita Pangonytė – režisierė, Lietuvos žurnalistė prie Šventojo Sosto, dr. Algirdas Matulevičius – Mažosios Lietuvos reikalų taryba, dr. Milda Janiūnaitė – klubas „Prūsa”, Laimonas Inis – rašytojas,  žurnalistas,  Gintaras Skamaročius – Kristijono Donelaičio draugija, Sigitas Šamborskis – Karaliaučiaus lietuvių bendruomenė, Vytautas Šilas – Mažosios Lietuvos reikalų taryba.

Renginyje bus pristatyta Vytauto Šilo sudaryta knyga „Mažoji Lietuva. Lietuvninkų kovos”.

Meninėje programoje dalyvaus Vilniaus Mokytojų namų žemaičių folkloro ansamblis „Tyklė” (vadovė Vitalija Brazaitienė) ir Kauno folkloro klubas „Liktužė” (vadovė Jūratė Svidinskienė).

Konferenciją rengia: VšĮ Karaliaučiaus bendruomenė, vadovas Sigitas Šamborskis, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, valdybos pirmininkas Vladas Sungaila.

Partneriai ir rėmėjai: XXVII knygos mėgėjų draugija, pirmininkė Dalia Poškienė, Pasaulio lietuvių centras, vadovas Valdas Kubilius, VDU Pasaulio lietuvių universitetas, Kristijono Donelaičio draugija, Šilalės kraštiečių draugija, Lietuvių fondas

BŪTINA išankstinė dalyvių registracija. Tel. +37068782697, el.p. sigitas.samborskis@gmail.com.   

 inf. pagal www.punskas.pl

M.Mažvydo kunigavimo laikais (1510-1563) bažnyčia buvo medinė. Dabar išlikusioje mūrinėje bažnyčioje veikia Provoslavų visų šventųjų katedrinis soboras, o kitos patalpos, skirtos butams.

 Daugelis lietuvių turistų mėgsta nusifotografuoti prie deivės Ragainės skulptūros.

Valentino Juraičio nuotr.