Būrų dainiaus vardu pavadinta draugija  savo veiklą žymi jau triženkliu skaičiumi 100. Įvykę minėjimo renginiai iš  Klaipėdos, Marijampolės  persikėlė  ir į Vilnių.

2021.11.30 dieną   K. Donelaičio draugijos 100-mečio Vilniuje ir Mažosios Lietuvos nepriklausomybės (Tilžės) Akto 103-ųjų metinių iškilmingą minėjimą Vilniuje, Seimo lankytojų centre, Gedimino pr.60. susirinko negausus, bet  nuolatinių ir ištikimų  Mažosios Lietuvos istorijos gerbėjų ir puoselėtojų būrelis.

  Šio renginio metu buvo išklausytas kultūros istorikės, docentės, habilituotos humanitarinių mokslų daktarės Ingės Lukšaitės pranešimas ,,Matas Pretorijus – prūsų kultūrinės atminties kūrėjas”.  Gausia iliustruotas  autentiškais piešinai  ir raštų faksimilėmis  įdomus pasakojimas padėjo geriau pažinti Matą Pretorijų – prūsų kultūrinės atminties kūrėją.

  Dr. Ona Aleknavičienė savo pranešime apie Joną Bretkūną pateikė naujų įžvalgų apie  biblijos vertėją į lietuvių kalbą, ,,Postilės” autorių, kuri  XVI a. buvo išleista  neregėtu 1000 vnt. tiražu.

    Ši mokslininkė, kultūrologė  šiemet apdovanota Kristijono Donelaičio medaliu „Širdings brolau”, tai įvertinimas  už ilgametį Jono Bretkūno, Kristijono Donelaičio, Liudviko Martyno Gedimino Rėzos, Povilo Ruigio ir kitų Mažosios Lietuvos asmenybių gyvenimo bei jų kūrybos nagrinėjimą ir populiarinimą, mokslinius darbus, kūrybą, straipsnius spaudoje.

   Tarp apdovanotųjų – Vaidas Šeferis už lietuvių kalbos ir kultūros populiarinimą, Kristijono Donelaičio kūrybos nagrinėjimą ir atminties puoselėjimą, raštų ir kitų leidinių rengimą, kūrybą, straipsnius spaudoje; Loreta Makaraitytė – Litvinova už ilgametį lietuvių kalbos ir etnokultūros mokymą, kalbos bei kultūros populiarinimą Karaliaučiaus krašte, ypač tarp vaikų ir jaunimo, vadovavimą folkloro ansambliui „Beržynėlis“, tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo skatinimą bei Sigitas Birgelis už ilgametį lietuvių kalbos ir kultūros tyrinėjimą, įamžinimą, lietuvių kultūrinę ir kūrybinę veiklą Suvalkų krašte ir už jo ribų, „Poezijos pavasario“ organizavimus Punske, žurnalo „Aušra“ ir kitų leidinių leidybą.

  Gintaras Skamaročius, Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkas, savo pranešime peržvelgė K. Donelaičio draugijos veiklos 1921-2021 m. kelią, pažymėdamas, kad išsaugant  poeto ir litų lietuvių raštijos kūrėjų atminimą  šiomis dienomis iššūkiai yra  ne lengvesni nei buvo anksčiau.

 Vytautas Šilas, Mažosios Lietuvos reikalų tarybos pirmininkas, apžvelgė Mažosios Lietuvos Tautinės tarybos (Tilžės) Akto svarbą, pristatė knygą ,,Mažoji Lietuva. Lietuvininkų kovos”, kurioje  išsamiai išdėstytos XX a. pradžios istorinės aplinkybės.

  Renginio dalyviai  galėjo susipažinti su  žurnalo ,,Donelaičio žemė” numeriais. Apie žurnalo leidybą, sunkumus ir  ateities  publikacijas  mintimis pasidalijo  žurnalistas, šio leidinio redaktorius Algis Vaškevičius.

   Aplankyti paminklą  K. Donelaičiui  esantį šaliai Vilniaus universiteto nebuvo galimybių, nes šiuo metu VU vyksta  statybos ir remonto darbai. Nors buvo galima padėti gėlių ir remonto aplinkoje. Tai būtų šiek tiek siurealistiška, konstrastinga, būdinga Donelaičio gyvenimui.

    Beje, K. Donelaičio, kaip ir jo oponento,   dvaro valdytojo  Ruigio palaikai 12 metų buvo saugomi Vilniuje  teismo ekspertizės institute, kol buvo idetifikuojama, atkuriama jų tapatybė,  atkuriamas poeto  portretas. Ir tik vėliau vėl palaidoti Tolminkiemyje.

   Nors COVID 19 sąlygomis dabar kavos gėrimais ir pyragaičiai – nepopuliarūs. Jų  ir nebuvo, bet seniai nesimatę  bendruomenės  bičiuliai  maloniai tarpusavyje pabendravo.  O neseniai pradėjusios veikti svetainės www.mazojilietuva.lt redaktorius Valentinas Juraitis padalijo išleistų K. Donelaičio ir Vydūno giminių  genealoginių medžių plakatus.

   Renginio  dalyviai klausėsi meninės programos – Mažosios Lietuvos dainų, atliekamų dr. Dalios Vaicenavičienės jai  pačiai  akomponuojant kanklėmis.

www.mazijojilietuva.lt

inf.

V.Juraičio nuotr. (Spustelikite nuotr., pasižiūrėjimui)