Mažosios Lietuvos tyrinėtojo, ilgamečio MLRT pirmininko Vytauto Šilo sudaryta  apžvalginė studija apie  lietuvių kultūros   kūrėjus ir paveldo saugotojus  Karaliaučiaus krašte.

Leidinyje pateikta 20 istorikų ir kraštoryrininkų  pristatomosios biografijos,  ir  jų straipsniai apie  iškilias Lietuvių raštijos asmenybes: M. Mažvydą, D. Kleiną  L. Rėzą,  F. Kuršaitį ,Vydūną ir kt.

 Publikacijų rinkinys, pateiktas rusų kalba – išdėstytas  glaustai ir informatyviai- rusakalbiam skaitytojui  atskleidžia Mažosios Lietuvos panoramą.

Mintis, 1999, Vilnius, 264 psl.