Nuotraukoje: vaizdas nuo Rambyno kalno. 2021.Valentino Juraičio nuotr.

dr. Martynas Purvinas, Kaunas-Vilkyškiai. 

Nepriklausomoje Lietuvoje neblogai išnagrinėti kai kurie 

lietuvininkų krašto istorijos puslapiai, bet daug kas dar skendi 

ilgaamžės užmaršties miglose. 

Šiandien džiaugiamės atgaivinta lietuviškų Joninių ant Rambyno tradicija, 

primenami praėjusio šimtmečio nutikimai. Tas šventkalnis dažnai 

tituluojamas amžinuoju, malonu būtų patikėti, kad ten per daugelį 

tūkstantmečių skambėjusi mūsų kalba.

Vis tik gamtininkų tyrimai rodo, kad Rambynas atsirado ne nuo paties 

pasaulio sutvėrimo, o vėlesniais laikais. Ledynui atsitraukus, dar nebuvo 

šiandieninio Nemuno žemupio ir daug ko kito. Nemuno pirmtakas tada 

(maždaug nuo šiandieninės Jūros žemupio) tekėjęs pietų link 

į būsimų Įsruties bei Karaliaučiaus apylinkes. Ten vandenis nukreipusi 

ledynų palikta kalvų virtinė, dabar vadinama Vilkyškių kalvagūbriu. 

Tik kažkada susikaupę gausesni vandenys sugebėjo pralaužti tą užtvarą 

ir paplūsti vakarų link, į dabartinės Rusnės pusę. Manoma, kad 

tuometinis poplūdis ir vėlesni srautai išgraužė vaizdingą kanjoną, kurio 

šiauriniame krante stūksojo stambesnė kalva, kažkada pavadinta Rambynu. 

     Anuometinis vandens srauto prasilaužimas turėjo būti įspūdingas reginys, 

kurį prieš kelis tūkstančius metų turėjo pastebėti anuometiniai gyventojai. 

Tas įvykis turėjo tapti įspūdingais mitais ir legendomis apie kažkokias 

dievų išdaigas ar kitką. Deja, baltiškoje tautosakoje lyg ir neaptikta 

kažkokių užuominų apie tokį didžiulį įvykį – tikrą gamtinę katastrofą. 

Gal tik vėliau buvo aptiktas Rambyno kalnas, supamas sraunios upės, galop gavęs šventumo aureolę. 

     Tenka spėti, kad to gamtinio perversmo laikais po dabartines Lietuvos 

žemes klaidžiojo visai kitos gentys, neperdavusios savųjų sakmių 

vėliau ten užklydusiems mūsų protėviams, kuriems Rambyno atsiradimas 

liko nežinomas.

.