Nacionalinėje bibliotekoje  pristatytas Donelaičių giminės medis

Vasario 13 d., ketvirtadienį, 16 val., M. Mažvydo nacionalinėje bibliotekoje, Salėje „Meno erdvė“, įvyko leidinio „Donelaičių giminės genealoginis medis nuo 1600 iki 1945 m.“ pristatymas.

Lietuvių kalba genealoginio medžio tekstą parengęs ir papildęs Mažosios Lietuvos tyrėjas dr. Algirdas Matulevičius susidūrė su nelengva užduotimi – teko aprėpti net 450 metų laikotarpį. Mažosios Lietuvos kraštotyrininkas, leidėjas Valentinas Juraitis buvo nuvykęs į Prūsijos archyvą, esantį Berlyne, ten surado medžiagos apie Tolminkiemio parapiją, dvarų valdytojus, kunigus, kuri pravertė papildant, patikslinant „medžio“ informaciją.

Renginyje  dalyvavo ir kalbėjo Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis  dr. Napaleonas Kitkauskas, ,, medžio” leidėjas Valentinas Juraitis, Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugijos pirmininkas Remigijus Bimba ir kiti.

Pranešimą apie K. Donelaičio giminės ir kitų lietuvių raštijos  veikėjų genealogiją padarė  Valentinas Juraitis.

Jaukioje salėje,  susirinko  per 50 žmonių, tarp jų dauguma  sostinės lietuvių literatūros ir vokiečių kalbos mokytojai. Pedagogams šis leidinys ypač pravartus pamokose   mokleiviams  įdomiau ir spavlingiau pristatant K. Donelaičio asmenybę. Renginio metu  dalyviams buvo išplatinti  ,,medžio” egzemplioriai  , išlesti leituvių, rusų, vokięčių kalbomis.

Reniginį vedė – Mažosios Lietuvos reikalų tarybos pirmininkas Vytautas Šilas.

Šiuo metu žinoma, kad Vokietijoje gyvena apie 10 asmenų, turinčių pavardę Doneleit, o sutrumpintą formą Donalies – net 70 asmenų. Lietuvoje gyvena apie 60 šeimų.

Nuotraukose : M. Mažvydo nacionalinėje bibliotekoje „Donelaičių giminės genealoginio medžio nuo 1600 iki 1945 m.“ sutiktuvių metu.