Bagrationovskas (Prūsų Ylava) – Kaliningrado srities vizitinė kortelė. Jaukus, gražus miestelis, kur yra dvi kavinės, kur galima nebrangiai užkąsti. Daugelis užsienio svečių, atvykusių iš Vakarų Europos, pažintį su Kaliningrado sritimi pradeda būtent čia. Nuo aikštelės ant kalvos matyti apylinkių horizontai, o stulpas žymeklis  rodo,  kiek kilometrų nuo čia iki Paryžiaus ir Maskvos. Paminklinis biustas rusų karo vadui Piotrui Bagrationui (1765–1812) primena laimėtą karą prieš Napoleoną.

Napoleono pralaimėjimas ties Prūsų Ylava

Nedidelis miestelis Preussen-Eylau minimas kiekvienoje karo istorijos knygoje, kur nagrinėjamas prancūzų ir jungtinės carinės Rusijos ir prūsų kariuomenių mūšis. Būtent čia Napoleonas 1807 m. patyrė pirmąjį  pralaimėjimą, iki tol vien pergalėmis šlavęs visą Europą. Šios pergalės garbei Prūsų Ylava 1946 m. pavadinta Bagrationovsku.

Bagrationovske pastatytas paminklas generolams, vadovavusiems Prūsijos ir Rusijos kariuomenėms 1807 m. mūšyje. Rusijos kariuomenei vadovavo generolas Leoncijus Benigsenas, šiame mūšyje ypač pasižymėjo rusų kunigaikštis, generolas Piotras Bagrationas. Nors Ylavos kautynėse pirmiausia pasireiškė reformuojamos prūsiškos kariuomenės daliniai, kuriems vadovavo Scharnchortas (Prūsijos karalius Fridrichas Vilhelmas III su šeima tada buvo pasitraukęs/pabėgęs į Klaipėdą), tačiau vėliau rusai labiau pabrėžė savo dalinių vaidmenį. Šiame mūšyje žuvo apie 50 000 karių (tarp jų buvo nemažai lietuvininkų).

Apie lietuvininkų karius

Lietuvininkai privalėjo tarnauti Prūsijos karalystės kariuomenėje. Tilžėje 1717 m. buvo suformuotas Prūsijos princo Alberto lietuvių dragūnų pulkas Nr. 1 (Dragoner Regiment Prinz Albert Treusen (Lithauisches) Nr. 1). Pulką sudarė įgulos, kurios buvo įsikūrusios Geldapėje (lenk. Goldap), Įsrutyje (vok. Insterburg; rus. Černiachovsk), Pilkalnyje (vok. Pilkallen; rus. Dobrovolsk), Ragainėje (vok. Ragnit; rus. Neman), Stalupėnuose (Stalluponen; rus. Nesterov), Tilžėje (vok. Tilsit; rus. Sovetsk). Pulko daliniams vadovavo vokiečių karininkai, todėl jie, remiantis prūsišku kariniu statutu, komanduodavo vokiškai. Tačiau lietuvininkai tarpusavyje bendravo ir meldėsi lietuviškai. Lietuvininkams dalyvavimas Prūsijos karalystės karuose buvo didelė našta.

Prancūzijos kariuomenei mūšyje vadovavo Napoleonas. Prieš 60 000 karių Napoleonas pasiuntė 70 000 žmonių kariuomenę. Buvusioje Landsbergo gatvėje (dabar Centrinė gatvė), name Nr. 19, buvo pagrindinis Napoleono štabas. Dabar šį įvykį primena memorialinė lenta. O mūšio lauke 1856 m. pastatytas originalus paminklas (projekto autorius Augustas Šliuteris) – stiebiasi aukštyn vienuolikos metrų obeliskas, šalia jo stovi senoviniai artilerijos pabūklai. Nė viena pusė neįgijo ryškios persvaros. Tačiau Prūsų Ylavoje pirmą kartą buvo išsklaidytas mitas apie Napoleono nenugalimumą, turėjo prabėgti dar keleri metų, kad pasaulis sužinotų apie pralaimėjimus prie sudegintos Maskvos, Borodino, Vaterlo…

Kiekvienais metais vasario 7–17 dienomis karo ir istorijos klubų nariai, atvykę iš Rusijos gilumos bei kaimyninių – šalių Lietuvos ir Lenkijos, kartoja mūšio epizodus, čia griaudžia inscenizuoti patrankų šūviai, gaudžia teatralizuotos karių skanduotės.

Yluvos pilis

Grįžkime į Bagrationovską, į miestelį, kur žmonės ne tik išvažiuoja, bet ir atvažiuoja. Įsikūręs ant kalvos, kurią supa vandens telkiniai, pelkės ir Pasmaro upelis. 1993 m. atidarytas krašto istorijos muziejus, jaukią aikštę ant kalvos supa parduotuvės,  kavinė „Rytų Prūsija“. Netoliese pastatyta nauja stačiatikių cerkvė.

Dar reikėtų priminti, jog  miestelis, kaip ir dauguma Rytų Prūsijoje, prasidėjo nuo pilies. Ilė, Yluva – taip iš pradžių vadinosi pilis – ketvirtos kartos Ordino įtvirtinimas, jungiantis Kroicburgo ir Bartenšteino pilių grandį, – įkurta 1325 metais. Miestelyje buvo apie 13 karčemų, daugybė amatininkų, sodininkų, daržininkų. 1347 m. piliai ir regionui vadovavo Konradas Valenrodas, vėliau tapęs Ordino didžiuoju magistru.

Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų metais išlikęs tik pilies flygelis ypatingai nenenukentėjo, čia buvo traktorių remonto dirbtuvės, kolūkio sandėliai. Devintajame dešimtmetyje pastatą numatyta pritaikyti viešbučiui, bet rekonstrukcijos darbai nebuvo užbaigti, o sustojus prasidėjo grobstymai. Pastaraisiais metais, kilus gaisrui, stogas ir vidus išdegė, eilinį kartą istorinis paminklas liko be priežiūros ir be šeimininko.

Valentinas Juraitis

Parasas:

Vienuolikos metrų  aukščio obeliskas  Prūsų Ylavos mūšiui atminti.

Bagrationovskas (Prūsų Ylava). 2009 m.

Bagrationovsko muziejaus ekspozicija.

Bagrationovsko (Prūsų Ylavos) pilis. 2009 m.

Prancūzijos kariuomenei mūšyje vadovavo Napoleonas.

1807 m. mūšio vaizdai. (Iš Bagrationovsko kraštotyros muziejaus.)

Bagrationovskas (Prūsų Ylava). Kelio ženklas. 2009 m.

Autoriaus nuotr.