Mažosios Lietuvos Tautinės Tarybos (Tilžės) Akto 104-ųjų ir „Donelaičio žemė“ 30-mečio sukakčių iškilmingas minėjimas vyks Vilniaus mokytojų namuose, Vilniaus g. 39, Vilniuje. 2022 m. lapkričio 30 d.. Pradžia 16.00 val.. Jo metu taip pat išklausysime Martyno Mažvydo biografijos tyrimo grupės nario Virginijaus Jocio pranešimą apie Martyno Mažvydo biografijos paieškos eigą, dr. Liucijos Citavičiūtės pranešimą „Karaliaučiaus universiteto Lietuvių kalbos seminaras, jo istorija ir reikšmė lietuvių kultūrai“. Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkas Gintaras Skamaročius ir žurnalo redaktorius Algis Vaškevičius apžvelgs leidinio „Donelaičio žemė“ 1992-2022 metų istoriją. „Apskrito stalo“ diskusijose „Tilžės Aktas, Klaipėdos krašto susigrąžinimo 100-metis, švietimas ir lietuviškų vietovardžių vartojimas šiandien“ dalyvaus Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis, Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkas Gintaras Skamaročius ir Mažosios Lietuvos reikalų tarybos pirmininkas Vytautas Šilas. Iškilmingo minėjimo baigiamojoje dalyje paskelbsime 2022 metų konkurso nugalėtojus, jiems įteiksime Kristijono Donelaičio medalius „Širdings brolau“. Minėjimo metu taip pat klausysimės meninės programos, diskutuosime, bendrausime.  

Organizatoriai Kristijono Donelaičio draugija,
Mažosios Lietuvos reikalų taryba