Jeigu ne kunigas  Fridrichas Hohlfeldas, ar turėtume visą K. Donelaičio poemą ,,Metai“?

   Gerviškėnai (rus. Prioziorskoje, vok. Gervisckehmen) – bažnytkaimis, lietuvių raštijai svarbus tuo, kad čia tarnavo kunigas Fridrichas Hohlfeldas, išgelbėjęs dalį K. Donelaičio rankraščių.    Iš mus pasiekusių faktų galima spręsti, kad jis buvo  smalsus, kruopštus ir platesnių pažiūrų žmogus – … Tęskite Jeigu ne kunigas  Fridrichas Hohlfeldas, ar turėtume visą K. Donelaičio poemą ,,Metai“? skaitymą